Foto:www.opolskie.pl

 

Dyrektorzy liceów z Opolszczyzny podczas uroczystości wręczenia dokumentów o zakupie laptopów dla nauczycieli z ich szkół.

 

Podczas przeszukiwania portali które zamieszczają informacje ze świata edukacji, zajrzeliśmy na stronę „Portalu Samorządowego”, gdzie znaleźliśmy, zamieszczoną dzisiaj, przyznamy – dość szokującą – informację: „Laptop dla każdego nauczyciela liceum”. Niedowierzając własnym oczom zaczęliśmy czytać:

 

W opolskim 1680 nauczycieli z 44 liceów otrzyma laptopy wraz z oprogramowaniem. Projekt „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża” to propozycja samorządu województwa opolskiego, która ma poprawić dostępność do zdalnego nauczania. […]

 

Zarówno nauczyciele liceów publicznych, jak i prywatnych z województwa opolskiego otrzymają od urzędu marszałkowskiego laptopy wraz z oprogramowaniem. Do tego zostaną zorganizowane szkolenia w zakresie zdalnego nauczania.

 

Do projektu zostaną włączeni również uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma również kamery i niezbędny sprzęt do przygotowania wirtualnych lekcji. Projekt wart 8,1 mln złotych jest jedynym w Polsce, a możliwy jest do zrealizowania z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID-19. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreśla, że jest to odpowiedź na sytuację szkół w ostatnich miesiącach, które zmuszone zostały do prowadzenie wirtualnych zajęć. […]

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Biorąc przykład z Niewiernego Tomasza – niezwłocznie otworzyliśmy oficjalna stronę Samorządu Województwa Opolskiego. A tam obszerna, ilustrowana, informacja o uroczystym wręczeniu dyrektorom liceów dokumentów, przyznających ich nauczycielom komputery:

 

Foto:www.opolskie.pl

 

 

[…] Zarówno nauczyciele liceów publicznych, jak i prywatnych z województwa opolskiego otrzymają od urzędu marszałkowskiego laptopy wraz z oprogramowaniem. Do tego zostaną zorganizowane szkolenia w zakresie zdalnego nauczania. Do projektu zostaną włączeni również uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma również kamery i niezbędny sprzęt do przygotowania wirtualnych lekcji. Projekt wart 8,1 mln złotych jest jedynym w Polsce, a możliwy jest do zrealizowania z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID 19. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreśla, że jest to odpowiedź na sytuację szkół w ostatnich miesiącach, które zmuszone zostały do prowadzenie wirtualnych zajęć. – Robimy coś niekonwencjonalnego, nauczyciele zostają wyposażeni w nowe kompetencje, wiedzę i sprzęt. Edukacja musi być atrakcyjnamówi marszałek dodając, że obecnie w województwie opolskim realizowany jest również projekt dla szkół zawodowych, który umożliwi podobną pomoc dla nauczycieli tego typu szkół. […]

 

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek mówi, że projekt został przygotowany i zrealizowany bardzo szybko. Na początku napisaliśmy projekt dla Aglomeracji Opolskiej, później otrzymaliśmy zielone światło na rozszerzenie jego na wszystkie licea. Wsparcie otrzymają wszystkie licea, oprócz laptopów szkołą przekazane zostaną monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe ze statywami, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Powołani będą również eLiderzy, którzy będą służyć wsparciem innym nauczycielom – dodaje Monika Jurek. E-Liderem będzie między innymi Krystyna Błażewska z liceum w Kluczborku. – Szkołą w chmurze jesteśmy od trzech lat, jesteśmy również w programach wspomagających edukację cyfrową. Jako liderzy będziemy służyć dobrą radą – mówi.

 

Każdy nauczyciel będzie mógł wziąć udział w szkoleniach oraz dzielić się dobrymi praktykami w ramach prowadzonych spotkań.

 

 

Cała informacja „Laptop dla każdego nauczyciela liceum” – TUTAJ.

 

 

Źródło: www.opolskie.pl

 

 

x           x            x

 

 

Szukając dalej wyjaśnienia tego, zakrawającego na cud, wydarzenia poszukaliśmy jego wyjaśnienia w informacjach o samorządowych władzach tego województwa.

 

 

Zaczęliśmy od wyników wyborów z 2018 roku:

 

W wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 10 – Prawo i Sprawiedliwość, 5 – Mniejszość Niemiecka, 2 – Polskie Stronnictwo Ludowe.

Więcej – /www.opolskie.pl/2018/

 

 

Oto liderzy samorządowej władzy Opolszczyzny:

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Rafał Bartek [mniejszość niemiecka]

Urodzony 13.10.1977 w Opolu. Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998-2001). W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. [Źródło: www.bip.opolskie.pl/2018/11/rafal-bartek/]

 

 

Wiceprzewodniczącymi są:

 

Dariusz Byczkowski [PiS] – dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, wcześniej wieloletni dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu.

 

Jolanta Wilczyńska [KO] – b. dyrektorka Gimnazjum Nr 1 w Głogowie,

 

Piotr Wach [KO-Nowoczesna] – doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki (Akademia Ekonomiczna, później Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i inne). Zajmuje się tematyką finansów publicznych, samorządów terytorialnych i rynków kapitałowych. Uczestniczył w wielu projektach szkoleniowych i doradczych w wyżej wymienionych obszarach. [Więcej –  www.opolskie.nowoczesna.org/piotr-wach/]

 

 

Marszałkiem Województwa Opolskiego jest Andrzej Buła [Ko-PO] – pełni tę funkcje nieprzerwanie od 2013 roku. Oto fragmenty jego biografii:

 

W 1989 ukończył studia na Wydziale Nauczycielskim Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierunek: trenerski). W 2002 ukończył także podyplomowe studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu Posiada tytuł zawodowy menedżera sportu i uprawnienia trenera zawodowego II klasy w piłce nożnej. Odbył też studia typu MBA w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Przez kilkanaście lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym w Kluczborku. [Źródlo: www.pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bu]

 

 

 

Które jeszcze województwo w Polsce ma podobne szanse na poważne traktowanie potrzeb działających na ich terytorium szkół?

 

 

UWAGA: Wszystkie podkreślenia i pogrubienia fragmentów cytowanych tekstów – redakcja OE.Zostaw odpowiedź