Jak bardzo różnie wobec aktualnej sytuacji w podległych im szkołach zachowują się kuratorzy oświaty – sprawdziliśmy w kilku województwach:

 

>Kuratorium Oświaty w Warszawie – Mazowieckim Kuratorem Oświaty jest Aurelia Michałowska – zero własnej inicjatywy, aby wobec niejasności rozporządzenia doprecyzować jak mają zachować się dyrektorzy szkół wobec decyzji o zawieszeniu zajęć – zobacz TUTAJ

 

>Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wielkopolskim Kuratorem Oświaty jest Elżbieta Leszczyńska – zero własnej inicjatywy, aby wobec niejasności rozporządzenia doprecyzować jak mają zachować się dyrektorzy szkół wobec decyzji o zawieszeniu zajęć – zobacz TUTAJ

 

>Kuratorium Oświaty w Krakowie – Małopolskim Kuratorem Oświaty jest Barbara Nowak zero własnej inicjatywy, aby wobec niejasności rozporządzenia doprecyzować jak mają zachować się dyrektorzy szkół wobec decyzji o zawieszeniu zajęć – zobacz TUTAJ

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi – Łódzkim Kuratorem oświaty jest Grzegorz Wierzchowski zero własnej inicjatywy, aby wobec niejasności rozporządzenia doprecyzować jak mają zachować się dyrektorzy szkół wobec decyzji o zawieszeniu zajęć – zobacz TUTAJ

 

 

X           X           X

 

Foto: www.doxa.fm

 

Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty

 

 

Na takim tle można lepiej docenić inicjatywę Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka, który opublikował na stronie swojego urzędu taki oto list (cytujemy fragmenty):

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 12.03.2020 r do 25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, nie ma potrzeby codziennego przebywania nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki na jej terenie. Jednocześnie przypominam, że nauczyciele i inni pracownicy pozostają w gotowości do podjęcia pracy, co oznacza, że w razie potrzeby dyrektor placówki może wezwać ich do stawienia się w miejscu pracy lub wykonywania innych zadań. […]

 

Rekomenduję przygotowanie materiałów do pracy zdalnej z uczniem. Mając na uwadze dotychczas zrealizowany zakres podstawy programowej, należy uwzględnić możliwości uczniów. Dyrektor szkoły powinien koordynować zakres oraz ilość przekazywanych materiałów dydaktycznych. Należy wykorzystać dostępne kanały komunikacji (np.: stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny, platformy e-learningowe, pocztę elektroniczną, komunikatory itp.). Wkrótce także Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże materiały edukacyjne do wykorzystania w obecnej sytuacji.

 

W tym szczególnym czasie, dbając o wspólne bezpieczeństwo, warto w miarę możliwości skupić się na rodzinie i domu, unikając przebywania w dużych skupiskach ludzi. […]

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ma na celu przede wszystkim zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Dlatego też uczniowie powinni pozostać w domu, aby maksymalnie ograniczyć kontakty z innymi osobami.

 

Apeluję również do pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, aby w imię odpowiedzialności, kierując się zdrowym rozsądkiem, umożliwili uczniom przebywanie w domu w okresie zagrożenia.

 

Żywię nadzieję, że kompleksowe, spójne działania pozwolą nam zachować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich.

 

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i działania podejmowane w tej szczególnej dla nas wszystkich sytuacji.

 

 

Z wyrazami szacunku

Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek

 

Pełna wersja listu kuratora Michała Sieka   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.kuratorium.opole.plZostaw odpowiedź