1

 

Dzisiaj po południu (od godz. 17:00) w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się debata lokalna w sprawie  planowanej reformy edukacji. Jej organizatorami byli: Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Okręg Łódzki ZNP. Uczestniczyło w niej sto kilkadziesiąt osób – głównie dyrektorów łódzkich szkół, ale także „szeregowi” nauczyciele i rodzice uczniów.

 

2

Stoją (od prawej): M. Ćwiek, M. Niewiadomska -Cudak, M.Moskwa-Wodnicka i S.Pawłowski. W głębi siedzą: B. Matyjas i S. Broniarz.

 

 

Wszystkich przybyłych na debatę powitali jej organizatorzy:Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP, Małgorzata Niewiadomska -Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Moskwa-Wodnicka – wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD i Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi.

 

Gościem specjalnym był prezes ZNP Sławomir Broniarz, a w roli eksperta wystąpiła Beata Matyjas, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji. Pod nieobecność przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty stronę rządową  – twórców reformy – reprezentował Ryszard Szubański – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji ŁKO i jego zastępczyni – Halina Cyrulska.

 

Po wystąpieniach przygotowanych przez organizatorów, w tym – zbędną dla tego audytorium –  przydługą prezentacją elementów przygotowywanej przez MEN reformy, odbyła się – niezbyt bogata w liczbę zabierających głos –  część, poświęcona na wnioski, postulaty i opinie, zgłaszane przez uczestników tego spotkania.

 

 

3

 

Najwięcej istotnych informacji i przykładów błędów oraz niedoróbek przygotowywanej przez rządzących reformy edukacji zawierały, a także najwięcej oklasków, będących wyrazem poparcia dla zawartych tam treści zebrały dwa wystąpienia Katarzyny Lubnauer (Nowoczesna) – łódzkiej posłanki, wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży*.

 

 

4

 

Końcowym akcentem spotkania było wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych SLD, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi, radnego Sylwestra Pawłowskiego, który odczytał projekt stanowiska uczestników debaty w sprawie projektu reformy edukacji, jaki po jego ostatecznym zredagowaniu zostanie przesłany do pani minister Zalewskiej.

 

 

Oto jego trześć – już po ostatecznym zredagowaniu  –  TUTAJ

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Syntezą tego, o czym mówiła posłanka Katarzyna Lubnauer jest zamieszczony w piątkowym (1.10.2016) łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” tekst jej autorstwa, zatytułowany „PiS tworzy nowego obywatela [ZŁA ZMIANA WEDŁUG LUBNAUER]”.  Oto jego fragment:

 

 

[…] Po co nam wiedza z geografii? Jeszcze chcielibyśmy gdzieś wyjechać i donieść na Polskę. Po co biologia? Moglibyśmy niegrzecznie zainteresować się losem Puszczy Białowieskiej. Po co fizyka? Zrozumieliby, jakie bzdury gada minister obrony narodowej Antoni Macierewicz – o reformie oświaty według PiS pisze Katarzyna Lubnauer. […]

 

Cały tekst  –  TUTAJ

 

Źródło: www.lodz.wyborcza.pl/lodz/

 

 

Na temat łódzkiej debaty lokalnej w sprawie  planowanej reformy edukacji zmieściły już swe informacje:

 

Radio Łódź  – Bez najważniejszych głosów w łódzkiej debacie oświatowej

Dziennik Łódzki Reforma oświaty w Łodzi: Kurator nie bronił zmian, bo nie dotarł na debatę w UMŁ

 

 Zostaw odpowiedź