Foto: Shutterstock [www.businessinsider.com.pl]

 

 

Od poniedziałku na stronie ZG ZNP można zapoznać się z komunikatem „Społeczny fundusz strajkowy”. Na wszelki wypadek, gdyby informacja ta umknęła uwadze naszych czytelników, zamieszczamy jej najistotniejszy dla sprawy fragment:

 

 

[…] Od 10 maja będzie można złożyć „Wniosek o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego” (wtedy będzie wiadomo, które samorządy dokonały potrąceń, bo teraz trwają jeszcze negocjacje z JST). Wniosek będzie na stronie znp.edu.pl do pobrania.

 

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”, który dokona podziału środków zdecydował, że pomoc obejmuje tylko te osoby, które:

 

przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych;

 

strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);

 

nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;

 

-nalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Społeczny Komitet informuje, że na koncie funduszu jest 8 mln zł. To oznacza, że zapomogę w wysokości 500 zł będzie można przyznać około 16 tys. osób. To kropla w morzu potrzeb! […]

 

 

Pełna treść komunikatu „Społeczny fundusz strajkowy”       –       TUTAJ

 

 

Źródło: znp.edu.pl

 

 

O zawiłych kwestiach prawnych dotyczących możliwości dokonania wypłat (ze środków przekazanych przez organy prowadzące szkołom) rekompensat nauczycielom, którzy uczestniczyli w strajku szkolnym i utracili z tego powodu znaczną część swego miesięcznego wynagrodzenia, można przeczytać na stronie portalu Prawo.pl:

 

> Pensji za strajk nie ma, ale można zapłacić nauczycielom     –     TUTAJ

 

> Pieniądze z funduszu strajkowego na wniosek nauczyciela     –     TUTAJZostaw odpowiedź