1

 

Dzisiaj, o godzinie 17:30, w Pasażu Schillera w Łodzi, pod hasłem „Nie dla chaosu w edukacji” rozpoczął się „Mroczny Protest” przeciwników przygotowywanej przez MEN reformy edukacji. Został on zorganizowany wspólnie przez łódzkie władze SLD i Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP.

 

Przebiegiem protestu kierowała Małgorzata Moskwa-Wodnicka – Sekretarz Rady Miejskiej SLD w Łodzi, wiceprzewodnicząca SLD w województwie łódzkim. Jako pierwszego poprosiła o zabranie głosu Tomasza Trelę – przewodniczącego SLD w Łodzi i wiceprezydenta miasta, odpowiedzialnego m. in. za edukację.

 

2-trela

 

Powiedział on do zebranych m. in.: ”Minister Zalewska nie ma pojęcia o polskiej szkole. Pisze reformę na kolanie, pisze ją pod dyktando polityczne. […] Nie pozwolimy na to, abyście zniszczyli to, na co ciężko pracowali łódzcy i polscy nauczyciele przez ostatnie lata!”

 

 

Następnym mówcą był  współorganizator  protestu – prezes zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP –  Marek Ćwiek.

 

3-cwiek

 

Powiedział on m. in.: ”Aby walec zmian, który wkrótce może dotrzeć do gimnazjów, aby ten walec ich nie rozjechał – musimy protestować! Nie możemy milczeć! Musimy mówić razem: Stop dla szkodników polskiej oświaty!

 

 

Później głos zabierali rodzice uczniów, absolwenci i dyrektorzy gimnazjów, przedstawiciele świata nauki.

 

Między innymi wystąpiła pani Monika Dorman – matka gimnazjalisty – aktualnie ucznia pierwszej klasy.

 

4-monika-dorman

 

Zwracając się do minister Zalewskiej powiedziała:” Mamy XXI wiek. Dzieci nasze są przygotowane na to, aby być godnymi obywatelami świata! Fundowanie czegoś takiego co pani proponuje utwierdza mnie w pozycji rodzica […] pozbawionego jakiegokolwiek prawa do realizacji celów i marzeń mojego dziecka!”

 

 

Po niej wystąpiła kolejna matka – pani Ewa Żak. Jej syn jest absolwentem gimnazjum, które go bardzo dobrze przygotowało do dalszej drogi życiowej, a później jeszcze jedna – pani Magdalena Wilk, której dziecko jest aktualnie w szóstej klasie podstawówki, która boi się o jego przyszłość w „dublujących” ostatnią klasę gimnazjum klasach VII i VIII.

 

 

6-mateusz-sobocinski

 

Kolejnym mówcą był absolwent gimnazjum, obecnie uczeń łódzkiego liceum – Mateusz Sobociński, który powiedział: „Dlaczego tutaj jestem? Bo nie zgadzam się z reformą która nadchodzi, która chce zniszczyć organizm, który tak dobrze funkcjonuje – gimnazja. […]  Okres nauki w gimnazjum to jeden z lepszych okresów w moim życiu. Gimnazjum zachęciło mnie do pracy społecznej. […] Jaki jest sens tej reformy? Po co jest niszczyć to, co dobrze funkcjonuje.” Wystąpił jeszcze jeden absolwent – 28  Gimnazjum  Miejskiego w Łodzi – Michał Zapała, który opowiedział na jak wysokim poziomie przygotowało go ono do nauki w języku francuskim.

 

9-jaroslaw-plucienniczak

 

Głos zabierali jeszcze przedstawiciele szkolnictwa wyższego. Jako pierwszy przemówił do zebranych prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, do niedawna prorektor Uniwersytetu Łódzkiego – inicjator i jeden z sygnatariuszy LISTU PROFESORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH ORAZ OŚRODKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH PRZECIWKO CHAOTYCZNYM ZMIANOM W OŚWIACIE.

 

Wystąpiła także dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, prof. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Łodzi.

 

 

 

11-boguslaw-olejniczak

 

Bardzo dramatycznie zabrzmiał głos przedstawiciela środowiska dyrektorów łódzkich gimnazjów – Bogusława Olejniczaka – dyrektora PG nr 1 w Łodzi: „Nie pozwólmy sobie wmówić – polska szkoła jest dobra, tylko trzeba ją ulepszać, zmieniać. Ona się zmienia codziennie, ja widzą to. Nie dam. Nie dam! Nie pozwolę!!!”

 

Następnie wystąpiła jeszcze dyrektorka GM nr 17 pani Katarzyna Owczarz.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

P.s.

„Obserwatorium Edukacji” przeprasza za słabą jakość zdjęć –  będącą skutkiem wypadkowej  trudnych warunków i słabej jakości sprzętu.

 

 

Zobacz także:

„Gazeta Wyborcza”  –  Pikieta łódzkich nauczycieli. Do stolicy jadą trzy tysiące!

„Radio ŁÓDŹ”  –  Protest przeciwko planowanej reformie edukacji

 

 Zostaw odpowiedź