Foto: www.dziennikzachodni.pl

 

 

Portal DZIEJE.PL, tworzony przez Muzeum Historii Polski i Polską Agencję Prasową, wspierany finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamieścił w czwartek, 26 kwietnia, informację, zatytułowaną „Wiceminister obrony: Ponad 100 klas mundurowych weźmie udział w pilotażu MON”. Oto jej fragmenty:

 

Przeszło 100 klas mundurowych ze szkół w całej Polsce będzie uczestniczyło od września w pilotażowym programie MON wspierającym tego rodzaju działalność oświatowąpoinformował w czwartek w Radomiu wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

 

W pierwszym roku pilotażu brało w nim udział 58 klas. „Na 100-lecie odzyskania niepodległości takich klas będzie ponad sto. Mam nadzieję, że to liczba optymalna” – powiedział Skurkiewicz, który w czwartek wziął udział w rozpoczęciu II edycji pilotażu w Szkołach im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

 

Wiceminister nie wyklucza, iż – jeśli będzie taka potrzeba – do programu będą włączane kolejne klasy mundurowe. „Niestety są jeszcze białe plamy na mapie naszego kraju, gdzie takich szkół nie mazaznaczył Skurkiewicz. Dodał, że Ministerstwu Obrony Narodowej zależy na tym, by absolwenci klas mundurowych kontynuowali naukę na uczelniach wojskowych.

 

Z dalszej części artykułu dowiadujemy się o planach resortu obrony co do absolwentów tych klas. Będą oni zachęcani do podejmowana studiów w uczelniach wojskowych (dostaną  dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym), a pozostali mają otwartą drogę do kariery wojskowej w charakterze żołnierzy zawodowych lub w OTK.

 

I jeszcze jedna informacja, świadcząca o faktycznym zawłaszczaniu tych klas przez wojsko:

 

Podczas wizyty w Radomiu wiceszef MON podpisał Regulamin umundurowania obowiązujący w klasach objętych pilotażem MON*. Uczniowie mają mieć jednakowe mundury, nakrycia głowy, naszywki.

 

 

Cały artykuł „Wiceminister obrony: Ponad 100 klas mundurowych weźmie udział w pilotażu MON”    –     TUTAJ

 

 

Źródło: www. dzieje.pl

 

 

*A jak to się ma do Ustawy prawo oświatowe? Czy MON może, bez – przynajmniej – kontrasygnaty Ministra Edukacji Narodowej, wydawać przepisy, które będą obligowały dyrektorów szkół do ich przestrzegania?

 

 

UWAGA: Pogrubienia i podkreślenia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź