Dziś na stronie ZG ZNP zamieszczono informację o wynikach anonimowej ankiety wśród nauczycieli. Przytaczamy jej obszerne fragmenty:

 

[…] We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.

 

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.

 

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 47% respondentów – 107 959 osób. „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)”

 

1” – 44 972 osób (19,8%)

2” – 59 737 osób (19,8%)

3” – 107 959 osób (47,4%)

4” – 12 937 osób ( 5,7%)

5” – 1 962 osób ( 0,8%)

 

Na pytanie „Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:

 

-podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli,

-zmniejszeniem biurokracji.

 

[…]

 

Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”. […]

 

 

Na pytanie W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski. Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:

 

za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18,6% respondentów,

za udziałem w manifestacjach – 22,3%,

za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%

za inną formą protestu – 3,8%.

 

 

W oparciu o wyniku ankiety, wczoraj (1.10) Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października br.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

Zobacz także:

 

Gazeta Prawna” – „Bez wycieczek i zajęć pozalekcyjnych: Nauczyciele będą strajkować po włosku. Cel? Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego równe średniemu” – TUTAJ

 

 

TVN24 – „Nauczyciele chcą strajku włoskiego. Wyznaczyli termin rozpoczęcia protest”   –   TUTAJZostaw odpowiedź