Z wczorajszą datą (ale zamieszczone już nocą) pojawił się na stronie MEN komunikat:Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września br.? – potrzebne rozwiązania prawne kierujemy do roboczych konsultacji”. Oto jego początek, wykaz – rzekomo – przedstawionych do opiniowania projektów rozporządzeń o zmianach w 5-u rozporządzeniach oraz linki do tychże projektów i do pełnej wersji komunikatu:

 

 

Zgodnie z zapowiedziami przekazujemy do publicznej wiadomości projekty istotnych aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Dzisiaj 11 sierpnia br. minister edukacji narodowej skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty 5 rozporządzeń.

 

Czekamy również na uwagi i opinie wszystkich zainteresowanych do środy 12 sierpnia do godziny 13. Uwagi prosimy przesyłać na adres: monika.lukaszewicz@men.gov.pl.

 

[…]

 

W dalszej części komunikatu prezentowane są lakoniczne informacje o następujących projektach rozporządzeń w sprawie zmian:

 

>w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Projekt TUTAJ

 

>w rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Projekt TUTAJ

 

>w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Projekt – TUTAJ

 

>w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Projekt – TUTAJ

 

>w rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Projekt – TUTAJ

 

x          x         x

 

Cały komunikat „Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września br.? – potrzebne rozwiązania prawne kierujemy do roboczych konsultacji” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl

 Zostaw odpowiedź