Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono „longplay„, zatytułowany: „’Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa’ – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji”. Z obowiązku obserwujących polską edukację zamieszczamy początkowy fragment tego elaboratu, który – prawdopodobnie – w intencji jego autorów ma być świadectwem ogromu osiągnięć, dokonanych przez ten resort pod światłym kierownictwem kandydatki do Parlamentu Europejskiego:

 

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Minister Anna Zalewska w takich sytuacjach czuje się jak Cezar, ogłaszający, że „veni, vidi, vici”

 

 

Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – to tylko kilka z elementów, które będą dotyczyć nadchodzącego roku szkolnego.

 

W poniedziałek, 3 września br. ponad 4,5 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 361 tys. dzieci. W szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, oddziałach zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1 019 tys. uczniów, natomiast w branżowej szkole I stopnia w klasach I i II – 113 tys. uczniów. Do klasy III gimnazjum będzie uczęszczać ok. 355 tys. uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 226 tys. słuchaczy, a w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 146 tys. słuchaczy.

 

Poniedziałek, 3 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

 

Nowy rok szkolny to czas, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli samorządów. […]

 

A dalej, osoba która się na to zdecyduje, będzie jeszcze mogła dowiedzieć się, że:

 

>Nadchodzący rok szkolny będzie kolejnym etapem wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie II, V i VIII szkoły podstawowej.

 

>Będą dodatkowe pieniądze na reformę – dalsze finansowanie wdrażania reformy edukacji,

 

>Że są środki na wychowanie przedszkolne,

 

>Że Men „robi dobrze” nauczycielom (w tym od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%),

 

>Że będzie to kolejny rok podłączania w szkołach szerokopasmowego internetu,

 

>Że od 15 do 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, i w ogóle o egzaminach,

 

>Że kształcenia zawodowego jest ciągle jednym z kluczowych działań MEN,

 

>Że edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej,

 

>Że w roku szkolnym 2019/2020 liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych może zostać zwiększona o około 80 tys.

 

>Że od 1 września br. szkoły mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne w postaci papierowej albo e-legitymacji,

 

>Że MEN kontynuuje obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość

 

>Że 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży proponuje odśpiewanie we wszystkich szkołach w Polsce i poza granicami czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego,

 

>Że MEN ogłosiło 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

 

 

Na zakończenie zacytujemy jeszcze ostatni fragment tego materiału – jedyny NAPRAWDĘ przydatny dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom:

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczną sięw poniedziałek, 3 września 2017 r. i zakończą w piątek, 21 czerwca 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2018 r., przerwa wiosenna od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

 

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

14-27 stycznia 2019 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
21 stycznia – 3 lutego 2019 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
11–24 lutego 2019 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej do 30 września 2018 r. ma obowiązek poinformować nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi odpowiednio:

do 8 dni – w szkole podstawowej,
do 10 dni – w liceum ogólnokształcącym i technikum,
do 6 dni – w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego,
od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

 

Cały komunikat: „Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa” – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji”   –   TUTAJ

 

Źródło: www,men,gov.plZostaw odpowiedź