Foto:www.google.pl

 

Portal OKO.press zamieścił dziś obszerny artykuł Agaty Ambroziak o dość długim, ale będącym syntetyczną zapowiedzią jego treści, tytule: „Bez Schulza, Iwaszkiewicza, Bułhakowa, Gombrowicz we fragmentach. Jest za to smoleński poeta Wencel. Lista lektur minister Zalewskiej”. Oto początkowy fragment tej, wartej przeczytania w całości, publikacji:

 

[…] W nowej podstawie programowej do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych Schulz, Iwaszkiewicz, Conrad, Bułhakow, Nałkowska – autorzy pominięci lub przerzuceni do tzw. lektur uzupełniających – ustępują miejsca tekstom archaicznym, moralizatorskim, „patriotycznym”. Twórcy podstawy na listę lektur obowiązkowych wciągnęli między innymi cztery następujące dzieła (krótkie cytaty dadzą wyobrażenie, co to za lektura):

 

Lament Świętokrzyski” – „Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie / Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie / Ciężka moja chwila, krwawa godzina /Widzęć niewiernego Żydowina / Iż on bije, męczy mego miłego Syna„.

 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” – „Miła Śmirci, racz mi wzjewić / Przecz chcesz ludzie żywota zbawić / Czemu twą łaskę stracili / Zać co złego uczynili?

 

Kazania Sejmowe” Piotra Skargi – „Ona wszczepiła tu ołtarz służby Bożej i ofiar przedziwnych, z których wam ubłaganie Boskie zawżdy płynie. Ona się i dzisiejszych złych wieków srogim heretykom odejmuje i wilki te jadowite, jako może, od was odgania, Inne narody nie mają tak szczęśliwej ojczyzny. l stara się, abyście nie byli bez kapłana, bez ołtarza, bez nauki, i zatem bez Boga, jako się to innym narodom przydało, którzy tak dobrej j i czujnej matki nie mieli. Jakoż jej miłować nie macie?

 

Kwiatki Św. Franciszka z Asyżu” – „Ponad wszystkimi darami i łaskami Ducha św. jest pokonanie samego siebie i chętnie znoszone cierpienie, męki, krzywdy i udręczenia dla miłości Chrystusa„.

 

W nowej podstawie „współczesności” jest niewiele – ledwie kilka pozycji obowiązkowych oraz szalenia długa lista lektur w kategorii „samokształcenie”. Brakuje tekstów kultury – nie ma reportaży, filmów, analizy prasy, nowych mediów. Wybór treści poddany jest ideologizacji dominują treści patriotyczne i powiązane z religią chrześcijańską. Teksty i tematy prowokujące do myślenia zastąpiono oczywistościami.[…]

 

Cały artykuł „Bez Schulza, Iwaszkiewicza, Bułhakowa…”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.oko.press

 

 Zostaw odpowiedź