Foto:Maciek Jazwiecki /Agencja Gazeta [www.oko.press]

 

OCZEKUJEMY OD MEN WYJAŚNIEŃ

 

11 stycznia Związek (ZNP) wystosował list do minister edukacji, którym wnosi o wyjaśnienie w trybie pilnym pojawiających się informacji dotyczących efektów rozmów z Ministrem Edukacji Narodowej.

 

 

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje w trybie pilnym wyjaśnień pojawiających się informacji dotyczących efektów rozmów strony związkowej z Ministrem Edukacji Narodowej, które odbyły się w dniu 10 stycznia w Centrum Dialogu Społecznego.

 

Rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń toczyły się oddzielnie z „Solidarnością” i pozostałymi związkami tj. ZNP i FZZ, co jest dowodem dzielenia partnerów społecznych. Ten niezrozumiały dla nas fakt doprowadził do sytuacji, iż po rozmowach tych opublikowane zostały dwa różne komunikaty.

 

Z treści komunikatu KSOiW “Solidarność” z rozmów z MEN wynika, że zgodziła się Pani na negocjacje o 15% podwyżkach wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 roku. Taka deklaracja o wzroście wynagrodzeń od 15 stycznia 2019 roku nie została złożona pozostałym związkom zawodowym.

 

W związku z powyższym prosimy o pilne odniesienie się do tej kwestii. Ponadto pojawiły się informacje dotyczące przedstawienia przez związki zawodowe do 16 stycznia stanowiska w sprawie propozycji rozwiązań ustawowych dotyczących między innymi: nauczycieli stażystów, dodatku za wyróżniająca pracę dla nauczyciela na każdym szczeblu awansu zawodowego. W związku z powyższym domagamy się pisemnego sprecyzowania tych rozwiązań. Natomiast przypominamy, iż najważniejszym postulatem ZNP jest dziś żądanie zwiększenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, które przedstawiliśmy 7 stycznia br.

 

To jest nasz główny postulat. Jednocześnie deklarujemy swój udział w rozmowach dotyczących obszarów zagadnień, które przedstawiła Pani 10 stycznia. Związek chce znać jednak konkretne propozycje i do tych propozycji się odnieść.

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

Przeczytaj także na stronie OKO.press artykuł Antona Ambroziaka, zat. „Zalewska: Na podwyżki wydaliśmy 6,5 mld, a ZNP chce 14,5 mld. Skąd ona bierze te liczby?”:

 

 

Minister trzykrotnie zawyżyła kwotę, którą rząd PiS wydał na podwyżki (nie 6,5 mld, lecz 2 mld). Samochwalstwo, że to więcej niż kiedykolwiek urąga faktom. Przestrzeliła też, że postulat ZNP – 1000 zł podwyżki netto – kosztowałby budżet 14,5 mld zł. W rzeczywistości 9,6 mld. Przydałby się kurs z matematyki na poziomie gimnazjum, ale minister je zlikwidowała. […]

 

 

Więcej    –    TUTAJZostaw odpowiedź