Foto:Marian Zubrzycki[www.rp.pl]

 

Dzisiaj w Sejmie „rządowa większość” – co było do przewidzenia – nie dopuściła do uchwalenia złożonego przez PO wniosku o votum nieufności wobec minister Annie Zalewskiej. Za wnioskiem głosowało 166 posłów, 226 było sprzeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.Aby wniosek został przyjęty, musiałby zostać poparty przez większość ustawowej liczby posłów, czyli zebrać 231 głosów „za”. [Źródło: www.rp.pl]

 

Tak więc oba nauczycielskie związki zawodowe mają nadal z kim „walczyć. Oto najświeższe wieści ze stron obu centrali:

 

 

Krajowa Sekcja Oświata i Wychowanie NSZZ „Solidarność”

28.09.2018r.

KOMUNIKAT z obrad Prezydium Rady KSOiW w Warszawie 27 września 2018 r

 

Ocena akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty, która miała miejsce 15 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz scenariusz kolejnych kroków w razie braku konstruktywnych negocjacji z minister Anną Zalewską to główny temat obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, odbywającego się 27 września w Warszawie. Członkowie Prezydium uznali, że protest KSOiW był dobrze zorganizowany, […]

 

Podczas obrad zastanawiano się także nad strategią negocjacji z MEN. Członkowie Prezydium ustalili, że główne kierunki działań będą dotyczyć żądania podwyżki wynagrodzeń oraz postulatów z tym związanych, czyli zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych. […]

 

Zdecydowano również, że KSOiW nadal kategorycznie będzie domagać się od minister edukacji usunięcia niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. […]

 

rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Źródło (i cały komunikat): www.solidarnosc.org.pl

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

2.10.2018r.

Działania ZNP mające na celu realizację postulatów zgłoszonych podczas ogólnopolskiej manifestacji 22 września 2018 r. w Warszawie

 

Walczymy o dobrą edukację, dobre warunki nauki i pracy w szkołach i przedszkolach, a przede wszystkim o wyższe płace. Obecnie niskie pensje są przyczyną braku nauczycieli w wielu miastach, wpływają na obniżenie prestiżu tego zawodu i są zagrożeniem dla jakości edukacji w Polsce.

 

Nie godzimy się na niskie zarobki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych! Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł!

 

Wiemy z doświadczenia, że duże cele realizuje się małymi krokami. Zdajemy sobie sprawę, że także teraz czeka nas długa droga. […]

 

Zaraz po wielotysięcznej manifestacji w Warszawie ZNP:

 

-wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie, w którym zwraca uwagę, że „skromne zarobki połączone z ogromną odpowiedzialnością już dziś zniechęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy w oświacie”; […]

 

-zainicjował dyskusję z udziałem minister edukacji na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019 – 2020 na posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 10 października.[…]

 

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

 

 

Źródło (i cały komunikat): www.znp.edu.pl/Zostaw odpowiedź