Na dzisiejszej konferencji prasowej minister Anna Zalewska opowiedziała w jakiej formule zostanie zorganizowana ogólnopolska debata o systemie oświaty. Przypomina to najnowszą przeróbkę starego przeboju Jerzego Połomskiego, śpiewaną na imprezach narodowców, przeciwnych przyjmowaniu imigrantów: „Cała Polska śpiewa z nami…”. Oto co na ten temat powiedziała pani minister: „Chcemy, aby o reformie edukacji dyskutowała cała Polska”. Oto co o tym napisano na stronie MEN:

 

1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców – tak będzie wyglądała wielka ogólnopolska debata o systemie oświaty. Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. Będą miały one swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo. Dyskusje odbędą się w formule 1×4 (cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów). Naszą intencją jest, aby zaproponowana problematyka była jedynie punktem wyjścia. Dlatego też do udziału w debatach zapraszamy nie tylko samorządowców i nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

 

Drukowanie

 

System edukacji trzeba zmienić. Zdiagnozowaliśmy kilkaset naprawdę dużych i nieco mniejszych problemów. O wszystkich będziemy rozmawiać z ekspertami – zapowiedziała szefowa MEN.

 

 

Kim są eksperci? To praktycy i teoretycy – nauczyciele i wykładowcy akademiccy. To osoby, które odpowiedziały na zaproszenie MEN do wspólnej pracy nad zmianami w polskich szkołach. Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się inną tematyką. Jaką? Oto one: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Map of Poland in polish flag colors

Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. Będą miały one swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo. Dyskusje odbędą się w formule 1×4 (cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów). Naszą intencją jest, aby zaproponowana problematyka była jedynie punktem wyjścia. Dlatego też do udziału w debatach zapraszamy nie tylko samorządowców i nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Jeszcze więcej o zamierzeniach władzy co do procedur dochodzenia do ostatecznych decyzji w sprawach polskiej edukacji można dowiedzieć się z publikacji, zatytułowanej <Polska edukacja może być o wiele lepsza. Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty pod hasłem „Uczeń-rodzic-nauczyciel. Dobra zmiana„>, zamieszczonej na portalu wPolityce.pl – TUTAJZostaw odpowiedź