Trudno ustalić powody zniknięcia z przestrzeni publicznej „Pierwszego Nauczyciela RP”. Może jest tak, jak zasugerowaliśmy w tytule, a może po prostu minister Zalewska postanowiła przygotować nas stopniowo do tego, że może zmienić miejsce pracy przy ul. Szucha na inny – za dużo, dużo lepsze pieniądze.

 

W poniedziałek, 3 września, to nie ona, a Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek wzięła udział w powiatowej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu. [Relacja – TUTAJ]

 

Także dzisiaj bez jej obecności zorganizowano w MEN konferencję prasową (bo „prawdziwi Polacy” nie powinni posługiwać się słowem, pochodzącym ze „zgniłego Zachodu” – briefing) na temat procedur i zasad rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020. W imieniu kierownictwa resortu wystąpił wiceminister Maciej Kopeć. Uczestniczył w niej również Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Oto wybrane fragmenty komunikatu o tej konferencji prasowej:

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Na drugim planie to nie nowe wcielenie szefowej MEN – to tłumaczka na język migowy…

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści. […]

 

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. […]

 

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 

>wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

>oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

>świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

>szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

 

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

 

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.[…]

 

 

Pełna treść komunikatu „Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji” –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź