Zaproponowany pakiet rekomendacji, zaleceń i wytycznych został opracowany przez zespół ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ w związku z planowanymi na lata 2021-2027 inwestycjami w cyfrową transformację placówek oświaty, bazującymi na środkach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego (FERC).

 

Autorzy: Krzysztof Głomb, Oktawia Gorzeńska, Karol Górnowicz, Barbara Halska, Michalina Ignaciuk, Dariusz Jędryczek, Artur Krawczyk, Marcin Mechla, Zdzisław Nowakowski, Maria Sołtan, Robert Turski, Marcin Wolski.

 

.

                                                                    SPIS TREŚCI


Transformacja cyfrowa jako game changer dydaktyki szkolnej …………………………………. …4
Przekształcenie OSE w program stworzenia kompleksowego cyfrowego zaplecza szkół …….,….5
Zadania władz publicznych w procesie transformacji cyfrowej ……………………………………….. 7
Zakupy cyfrowych pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego ……………………….9
Szkolne plany transformacji cyfrowej ……………………………………………………………………13
Rozwijanie kompetencji kadr szkolnych …………………………………………………………………14
Zarządzanie transformacją cyfrową szkoły ………………………………………………………………15
Cyfrowa infrastruktura szkoły ……………………………………………………………………………..16
Rekomendowane wymagania techniczne dla laptopów (notebooków) dla szkół ……………………18
Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@ ..………………………………………………………………………21

 


Oto treść pierwszej części publikacji:

 


Transformacja cyfrowa jako game changer dydaktyki szkolnej

 

1.Zapewnienie wielofunkcyjnego środowiska cyfrowego w szkole ma na celu stworzenie
warunków do przeprowadzenia fundamentalnych zmian w metodyce nauczania i uczenia
się: odchodzenie do dominującej w codziennej praktyce metody podawczej na rzecz
metod aktywizujących ucznia, projektowych, zapewniających interakcje, a także
możliwość personalizacji i odmiejscowienia nauczania.


2.Transformacja cyfrowa umożliwia wprowadzenie do codziennej praktyki pracy placówek
modelu „szkoły hybrydowej”. Model ten dzięki upowszechnieniu metod aktywizujących
uczniów, daje możliwość wyboru przez nauczycieli różnorodnych podejść dydaktycznych
i zachęca do tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. Powinien stanowić atrakcyjną
dla uczniów i nauczycieli alternatywę tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego. Należy
stopniowo wprowadzać go do szkół i eksperymentować – także w okresie
niepandemicznym.


3.Istotne znaczenie w realizacji modernizacyjnych zmian w szkołach odgrywają różnorodne
oddolne inicjatywy transformacyjne nauczycieli i dyrektorów (m.in. Superbelfrzy, Wiosna
Edukacji, Edu-Zmieniacze, Budząca się Szkoła). Ich doświadczenia i wypracowane
praktyki stanowią bogate źródła inspiracji i wsparcia dla procesów transformacji
określonych w szkolnych planach. Należy upowszechniać wiedzę o nich pośród
nauczycieli i dyrektorów placówek.

 

4.Rekomenduje się zaakceptowanie i praktyczne wykorzystywanie w codziennej dydaktyce
modelu BYOD1, który wspiera angażowanie się uczniów w lekcje, umożliwia interakcje
oraz indywidualizację nauczania w ich trakcie, a także pozwala na motywujące ucznia do
samodzielnej pracy odmiejscowienie procesu uczenia się. Oznacza to likwidację
2występującego w blisko dwóch trzecich polskich szkół zakazu korzystania przez uczniów
z prywatnych smartfonów podczas lekcji.


5.W praktyce nauczania nauczyciele winni wykorzystywać w coraz większym stopniu
aplikacje edukacyjne dostępne na mobilnych urządzeniach cyfrowych, szczególnie
smartfonach uczniowskich. Umożliwi to m.in. realizację postulatu odmiejscowienia uczenia
się.

 

 

Cała publikacja „Szkoła gotowa na przyszłość. Rekomendacja dla transformacji cyfrowej polskich szkół” TUTAJ

 

 

Źródło:www.kometa.edu.pl

 

 

x          x          x

 

 

Publikacje dostrzegł i zarekomendował ją na swoim blogu „PEDAGOG” prof. Boguslaw Śliwerski:

 

Edukacja XXI wieku wymaga nowej gramatyki szkoły, w której proces kształcenia będzie dynamiczny, a nie statyczny. Nie tylko w czasach kryzysu gospodarczego, pandemicznego, ale ze względu na rozwój technologii w świecie komunikacji, gospodarce, zarządzaniu, także kształceniu szkoły potrzebują więcej samoorganizacji, samostanowienia, wspierania motywacji wewnętrznej uczniów i nauczycieli, wzmocnienia samodyscypliny oraz osobistej kreatywności i zaangażowania, partycypacji- także w kształceniu młodych pokoleń.

 

Uczenie się jest bowiem procesem aktywnym, toteż dobrze się stało, że zespół ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMETA: 2021-2027 sformułował dla Ministerstwa Edukacji i Nauki postulat zainwestowania w cyfrową transformację placówek oświatowych.[…]

 

 

Źródło:www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

 

 

x          x          x

 

 

Na wypadek, gdyby Czytającym ten tekst umknęła informacja, przez kogo jest finansowana ta społeczność zawodowa edukacji cyfrowej w Polsce, czyli „baza wiedzy oraz hub informacyjno-komunikacyjny”, posługująca się tym szyldem…

 

 

…podajemy screen z jej oficjalnej strony stron:

 

 Zostaw odpowiedź