Wczoraj na stronie MEiN zamieszczono informację o uroczystości, która z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

 

W gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale KEN, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Bernacki.

 

Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki dziękował nauczycielom za ich wysiłek związany ze wsparciem uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej: – W ostatnim roku wykonaliście gigantyczną pracę, polegającą na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów, które pomogły im nadrobić zaległości powstałe w związku z nauczaniem zdalnym – powiedział.

 

Nawiązując do wydarzeń z ostatnich miesięcy, szef MEiN zwrócił uwagę na zmiany w systemie oświaty wynikające z agresji Rosji na Ukrainę: – To był także rok, w którym od 24 lutego stawiamy czoła wielkim wyzwaniom i problemom – podkreślił. […]

 

W swojej wypowiedzi Minister Edukacji i Nauki odniósł się do zmian w podstawie programowej. Mówił o wprowadze- niu nowego przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zmianach w edukacji dla bezpieczeństwa. Minister Przemysław Czarnek mówił także o zwiększeniu wynagrodzeń nauczycieli. Podkreślał, że ważne jest, aby zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie. […]

 

 

Odznaczeni i uhonorowani podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej

 

Imienny wykaz wszystkich odznaczonych podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

do wglądu na stronie MEiNTUTAJ

 

[…]

 

Odznaczeni w 2022 roku

 

W 2022 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji i Nauki nauczyciele i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania:

 

>za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty – Złotym Krzyżem Zasługi – 37 osób, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 88 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 103 osoby;

 

>za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 1242 osoby, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 629 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 372 osoby,>

 

>za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 3700 osób,

 

>Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 454 osoby,

 

>tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzymają 24 osoby.

 

 

x           x           x

 

 

Także wczoraj na stronie MEiN zamieszczony został List ministra Przemysława Czarnka z okazji Dnia Edukacji Narodowej do „Szanownych Państwa Dyrektorów, Drogich Nauczycieli  i Wychowawców”. Plik z jego treścią

                                                                                                                                                                   –  TUTAJ

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/Zostaw odpowiedź