Screen z pliku filmowego [www.youtube.com/]

 

15 listopada 1022 r. Poranek Polskiego Radia 24. Z Przemysławem Czarnkiem rozmawia Danuta Kania.  

 

 

Na portalu Polskiej Agencji Prasowej zamieszczono dzisiaj (!5 listopada 2022 r.) tekst o przyciągającym wzrok tytule, którego wybrane przez nas fragmenty przytaczamy poniżej :

 

 

Minister edukacji: szkoła to miejsce pracy nauczycieli i tych organizacji pozarządowych, które wpierają ich w edukacji

 

[…]

 

Szef MEiN był pytany w Polskim Radiu 24 o wypowiedzi niektórych nauczycieli, którzy mają się skarżyć, że „dzieci są wykorzystywane w okresie dojrzewania”, kiedy „nie zawsze się identyfikują ze swoją płcią i to jest podsycane, żeby dziewczyny się uznawały za chłopców i odwrotnie„.

 

To jest skrajna demoralizacja i podłość ze strony tzw. edukatorów seksualnych, wspieranych przez takie osoby jak posłowie PO czy Lewicy. Podłość, polegająca na robieniu z mózgu wody dzieciom”ocenił Czarnek.

 

Jego zdaniemdziecku, które ma jakiekolwiek problemy tego rodzaju, powinno się rzeczywiście znaleźć pomoc, a nie utwierdzać w przekonaniu, że błąd, w jakim tkwi, błąd antropologiczny jest rzeczywiście właściwy„.

 

„Jak się dziecku robi wodę z mózgu, to później powinno się brać odpowiedzialność za te wszystkie próby samobójcze, za problemy psychologiczne dzieci, bo one wynikają właśnie z tego, że dzieci są demoralizowane przez ludzi, których my nie chcemy wpuszczać do szkoły” – powiedział szef MEiN.

 

Podkreślił, że „szkoła jest miejscem pracy nauczycieli i tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście mogą wspierać nauczycieli w edukacji”.

 

Nawiązując do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, Czarnek przyznał, że „tutaj rzeczywiście chcemy, by każda organizacja pozarządowa, która wchodzi do szkoły, pokazała, czego chce uczyć. Tylko tyle„. […]

 

 

 Cały tekst „Minister edukacji: szkoła to miejsce pracy nauczycieli i tych organizacji pozarządowych, które wpierają ich w edukacji”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/

 

 

Plik filmowy z nagraniem „Poranek Polskiego Radia 24 – Arkadiusz Mularczyk, Przemysław Czarnek, Arkadiusz Jabłoński”  (Rozmowa z min. Czarnkiem od 30. minuty)  –  TUTAJZostaw odpowiedź