Oto nasze „znalezisko” na stronie MEiN. Chyba nikt nie będzie zaskoczony, że w poniedziałek minister Czarnek „pracuje” w miejscu swego zamieszkania:

 

 

 Minister Przemysław Czarnek otworzył strzelnicę pneumatyczną w XXVII LO w Lublinie

 

Rozwijanie postaw proobronnych, promowanie aktywności fizycznej oraz przygotowanie do współzawodnictwa strzeleckiego to najważniejsze cele związane z utworzeniem nowej strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. W uroczystym otwarciu nowego obiektu udział wziął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

Naszym obowiązkiem jest przygotowywanie się zawsze na bohaterstwo. Bycie bohaterem nie zawsze oznacza i oby nigdy nie oznaczało dla nas – tych starszych i tych młodszych – że będziemy musieli wziąć karabin i pistolet i pójść na front. Ale trzeba być do tego przygotowanym, bo kto chce mieć pokój, musi szykować się na wojnę i dlatego powrót tych elementów przysposobienia obronnego do edukacji dla bezpieczeństwa – mówił minister Przemysław Czarnek, otwierając strzelnicę.

 

Dlatego program „Strzelnica w powiecie”, dlatego finansowanie rządowe w wysokości 160 tys. zł, dlatego współpraca z organami prowadzącymi. I taka współpraca jest konieczna dla dobrej przyszłości nas wszystkich, dla bezpieczeństwa państwa polskiego, które musi rozwijać się w pokoju – dodał minister. […]

 

Strzelnica będzie służyła przede wszystkim uczniom XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, a także członkom współpracujących ze szkołą organizacji proobronnych, m.in. LOK, Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 2010 Lublin im. płk Emila Czaplińskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

 

XXVII Liceum Ogólnokształcące przystąpiło w 2022 roku do 4. edycji konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 200 tys. zł, z czego dotacja celowa ze środków MON wyniosła 160 tys. zł. Pozostałą kwotę 40 tys. zł stanowił wkład własny gminy Lublin. […]

 

Liceum powstało w 2008 roku, a od 2016 roku nosi imię Zesłańców Sybiru. Do 17 oddziałów uczęszcza 490 uczniów, w tym 368 do 13 klas mundurowych.

 

W liceum realizowanych jest 14 programów autorskich, m.in.: przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, podstawy ratownictwa, podstawy kryminalistyki i prawa, techniki samoobrony, podstawy psychologii.

 

Dyrektor i nauczyciele liceum we współpracy z Lubelskim Oddziałem IPN utworzyli w 2021 roku Mobilną Grę Historyczną „Przeszliśmy – Niepokonani” poświęconą miejscom pamięci o losach Sybiraków znajdujących się na terenie miasta Lublina. W grze uczestniczą uczniowie lubelskich szkół i mieszkańcy miasta.

 

Szkoła ściśle współpracuje ze Związkiem Sybiraków Odział w Lublinie, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, Muzeum Narodowym w Lublinie, 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, lubelskimi uczelniami: KUL i UMCS oraz środowiskiem lokalnym.

 

Dumą szkoły jest organizowany od 2017 roku Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” oraz uzyskanie w 2022 roku Certyfikatu „Szkoła Innowacji”.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Otwarcie strzelnicy pneumatycznej w XXVII LO im. Sybiraków w Lublinie

–   wystąpienie ministra Przemysława Czarnka  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź