Foto: www.zs1mm.home.pl

 

 

Urzędnicy MEN przygotowali, a minister Anna Zalewska dziś podpisała, Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jest to kolejny krok w przygotowaniach do zastąpienia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych szkołami branżowymi I i II stopnia. Oto obszerne fragmenty komunikatu, zamieszczonego o tym fakcie na oficjalnej stronie ministerstwa:

 

Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów dla nich właściwych.

 

Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).

 

Podpisane rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących nowych zawodach:

>technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

 >magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:

    –pracownik pomocniczy krawca,

    –pracownik pomocniczy mechanika,

    –pracownik pomocniczy ślusarza,

    –pracownik pomocniczy stolarza,

    –asystent fryzjera.

 

Rozporządzenie umożliwia również kształcenie w systemie oświaty w nowym zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych. Powstał on dzięki pogrupowaniu i zintegrowaniu dotychczasowych zawodów: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych.

 

W rozporządzeniu wprowadza się także zmiany w nazewnictwie 12 dotychczasowych zawodów […]

 

Ponadto w związku z rozpoczętym w roku 2016 procesem dostosowywania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy we współpracy z partnerami społecznymi, podpisane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Wynikają one z przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dokonanych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.[…]

 

Cały komunikat „Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane”  –  TUTAJ

 

 

Oto linki do dokumentów źródłowych:

Treść Rozporządzenia

Załącznik do Rozporządzenia: „KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO”

Uzasadnienie

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 Zostaw odpowiedź