Foto:www.senat.gov.pl

 

Posiedzenie senackiej Komisja Edukacji Nauki i Sportu – 14 stycznia 2020 roku

 

 

Wczoraj senacka Komisja Edukacji Nauki i Sportu wysłuchała informacji ministra edukacji narodowej na temat planowanych działań resortu. Jak możemy przeczytać w komunikacie o tym spotkaniu, zamieszczonym na stronie Senatu RP – „minister Piontkowski zapewnił, że resort nie chce zlikwidować Karty nauczyciela, natomiast chce rozmawiać ze związkami zawodowymi i samorządowcami o awansie zawodowym i ocenie nauczycieli, o systemie ich wynagradzania i finansowaniu oświaty.

 

Oto pozostała treść tego komunikatu:

 

Poinformował, że rozmowy mają się toczyć w ramach zespołu trójstronnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz korporacji samorządowych. Zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznych rozwiązań, tylko chce je wspólnie wypracować. Wyraził nadzieję, że stanie się to do połowy roku tak, by do końca roku przygotować projekty zmian.

 

Minister edukacji zapowiedział, że pierwszą kwestią, jaką zajmie się zespół, ma być sprawa postępowań dyscyplinarnych. Dodał, że część środowisk sugeruje, że zmiany legislacyjne, które nastąpiły w czerwcu ub.r., spowodowały w tej materii duże zaburzenia. Chcemy się temu przyjrzeć. Zapewnił, że za kilka lub kilkanaście miesięcy resort chciałby zaproponować poważne zmiany dotyczące warunków pracy nauczyciela. Wyraził nadzieję, że zespół trójstronny zakończy pracę około połowy roku.

 

„Chcielibyśmy, aby w drugiej połowie 2020 r., bądź najpóźniej na początku 2021, pojawił się kompleksowy program zmian, dotyczący pragmatyki zawodowej i związanego z tym systemu wynagradzania i finansowania oświaty” – powiedział minister.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

 

 

O wystąpieniu ministra Piątkowskiego przed senacką Komisją Edukacji Nauki i Sportu napisała także „Gazeta Prawna” w artykule Piontkowski: Nie chcemy zlikwidować Karty nauczyciela, lecz rozmawiać o pragmatyce”. Oto jego fragmenty:

 

[…] „Trzeba wyraźnie powiedzieć, że zarówno w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak i w każdym innym ministerstwie ogromna część działań to jest kontynuacja tych działań, które funkcjonowały w ostatnich latach. Szkolnictwo nie lubi – moim zdaniem – gwałtownych rewolucji przeprowadzanych zbyt często. Stąd mogę spokojnie państwa zapewnić, że jeśli chodzi chociażby o strukturę szkół nie przewidujemy tutaj jakiś kolejnych poważnych zmian, tym bardziej że zmiana dokonana w poprzedniej kadencji, związana ze zmianą struktury szkolnej i organizacją szkół, ciągle trwa (…). Doszło do wygaszenia gimnazjów, a we wrześniu ub.r. reforma do szkół średnich. Dzięki temu możemy odtwarzać czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum, a to było jedno z ważniejszych założeń reformy” – powiedział Piontkowski. […]

 

Piontkowski zapewnił też, że kontynuowane będą programy rządowe takie, jak m.in. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Bezpłatny podręcznik i wyprawka szkolna”, dzięki, którym uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych podręczników użyczanych im przez szkoły oraz bezpłatne podręczniki mają wszyscy uczniowie z niepełnosprawnościami niezależnie od typu szkoły, w której się uczą. […]

 

Element, o którym już kilkakrotnie mówiłem w rozmowach z dziennikarzami, to jest powrót do tego fragmentu reformy, która została zaniechana przez moją poprzedniczkę (Annę Zalewską – PAP). Dotyczył on pragmatyki zawodowej nauczycieli” – wskazał.

 

Wbrew temu, co niektóre gazety sugerują, nie chcemy zlikwidować Karty nauczyciela. Natomiast chcemy rozmawiać o tym, czy te rozwiązania związane z awansem zawodowym nauczycieli, oceną nauczycieli, systemem wynagradzania są najbardziej optymalne. W najbliższych kilku miesiącach chcemy rozmawiać m.in. ze związkami zawodowymi, korporacjami samorządowymi o tych elementach, pokazując różne możliwe rozwiązania, słuchając także głosów, a potem przygotowując projekty zmian legislacyjnych” – powiedział Piontkowski.

 

Mówił, że konsekwencją takich zmian powinny być również propozycje związane z systemem wynagradzania. „W ramach tego warto również porozmawiać o finansowaniu oświaty” – dodał. […]

 

 

Cały artykuł Piontkowski: Nie chcemy zlikwidować Karty nauczyciela, lecz rozmawiać o pragmatyce”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 Zostaw odpowiedź