Po masowej krytyce Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [Dz.U. 2019 poz. 1700], już 12 września pojawiła się informacja, że MEN zmieni krytykowane rozporządzenie tak, że nieletni uczeń będzie mógł osobiście, jak to było „od zawsze”, odbierać świadectwa i legitymacje. Dzień później portal Prawo.pl zamieścił tekst „MEN konsultuje zmiany w rozporządzeniu o świadectwach i dyplomach”.

 

I oto „słowo stało się c…” całkiem nową wersją tamtego rozporządzenia. Tak dzisiaj poinformował o tym rządowy portal    < www.gov.pl/web/edukacja/ > w informacji, zatytułowanej „Legitymacje szkolne i świadectwa ukończenia szkoły uczniowie mogą odbierać osobiście – przepisy zmienione”:

 

Już obowiązują przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej. To odpowiedź na oczekiwania rodziców, uczniów i dyrektorów szkół.

 

Zgodnie ze zmianą przepisów niepełnoletni uczniowie mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 17 września br. W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone dzień później. Weszło w życie 19 września.

 

Tekst aktualnie obowiązującego rozporządzenia    –    TUTAJ

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 Zostaw odpowiedź