Dzisiaj w godzinach południowych zakończył się IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO. Podczas wczorajszego dnia jego uczestnicy mieli możliwość poznania miejsc i instytucji, związanych z filmową Łodzią. Między innymi zorganizowano dla osób zainteresowanych zwiedzanie Szkoły Filmowej w Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Animacji SE-MA-FOR wraz z zajęciami warsztatowymi, a także warsztaty realizatorskie w Wytwórni Filmów Oświatowych i wycieczkę „śladami Łodzi filmowej”.

 

Jednak „gwoździem” wczorajszego programu Kongresu było spotkanie, zapowiadane jako spotkanie z minister Joanną Kluzik-Rostkowską, które okazało się także spotkaniem ze współzałożycielką i pierwszą prezes OSKKO – od stycznia 2012r. podsekretarzem stanu w MEN – Joanną Berdzik.

 

5

 

 

2a

 

Zanim jednak do tego doszło, w głównej auli Wydziału Zarządzania UŁ licznie zgromadzonym uczestnikom Kongresu zaproponowano, jako swoisty suport, spotkanie z psychologiem i obrońcą praw dziecka – Dorotą Zawadzką (znaną także z TVN jako „Superniania”), która poprowadziła niezwykle interesującą prelekcję na istotny dla jakości pracy szkoły temat: „KOMUNIKACJA SZKOŁA- RODZIC- DZIECKO – JAK POPRAWIĆ JĄ ODCZUWALNIE, WIDOCZNIE, PRAWDZIWIE?”

 

2

 

Znalazły się w tym wystąpieniu zarówno reminiscencje z dzieciństwa prelegentki, jak i wspomnienia własnych doświadczeń z pobytu na wywiadówkach w roli matki, ale przede wszystkim niezwykle przystępnie przekazane praktyczne wskazówki, poparte gruntowna wiedzą psychologiczna pani Doroty, o tym jak budować właściwe i efektywne relacje z rodzicami, uwzględniające realia społeczne i technologiczne współczesnego świata XXI wieku.

 

 

Z kilkunastominutowym opóźnieniem za stół prezydialny weszła pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Jak można się było dowiedzieć już z pierwszych słów – było to już jej drugie w tym roku spotkanie ze środowiskiem członków OSKKO.

 

3a

 

Poprzednie miało miejsce 8 marca podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty. I ten fakt zdeterminował formułę tego spotkania. Pani minister „rozliczała się” przed uczestnikami Kongresu ze stopnia załatwienia zgłaszanych do niej wtedy wniosków i postulatów, które zostały spisane w dokumencie pt. „Absurdy Oświatowe”. Poinformowała także o aktualnych pracach kierowanego przez siebie resortu, zaburzonych przez proces zmiany rządu oraz determinowanych przez okoliczności, jakimi są legislacyjne bariery, wynikające z kilkumiesięcznego zaledwie okresu pracy tego parlamentu.

 

6

Byli i tacy uczestnicy Kongresu, którzy spotkanie z ministerkami woleli oglądać na ekranie telebimu, ustawionego w patio.

 

Nie ma sensu streszczać tu całego wystąpienia pani minister, przeplatanego wypowiedziami pani Joanny Berdzik, gdyż już wkrótce będzie można się z nim zapoznać ze szczegółowej relacji, jaka tradycyjnie zostanie zamieszczona na internetowej stronie IX Kongresu OSKKO.

 

Najważniejsze wątki wystąpienia pani minister edukacji przytacza portal  oswta.abc.com  – „Zmiana Karty na razie nie będzie priorytetem w MEN

 

Nagranie filmowe spotkania z ministerskim duetem  TUTAJ

 

Następny, już  X jubileuszowy kongres, zgodnie z zapowiedzią pana Marka Pleśniara, odbędzie się za rok we Wrocławiu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że I Kongres Zarządzania Oświatą odbył się we wrześniu 2006 roku także w Łodzi i też w tym samym gmachu Wydziału Zarządzania UŁ.

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczJedna odpowiedź to “Minister Kluzik-Rostkowska na IX Kongresie Zarządzania Oświatą”

  1. W OSKKO powstaje kolejna lista absurdów oświatowych | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] 2014 roku w Łodzi. Można o tym fakcie przeczytać w relacji, jaka z tego wydarzenia została zamieszczona w „Obserwatorium Edukacji”, ale jeszcze lepiej posłuchać jej wyjaśnień w filmie, jaki z tego spotkania zamieszczono na […]

Zostaw odpowiedź