Na swej internetowej stronie Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło komunikat „Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego z maja 2015”. Oto jego treść:

 

Spośród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, 74% zdało egzaminy z wszystkich przedmiotów. Kolejne 19% zdało egzamin z czterech przedmiotów obowiązkowych, a do niezdanego egzaminu będzie mogło przystąpić w sierpniu. 7% absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, zatem do egzaminów z niezdanych przedmiotów będzie mogło przystąpić ponownie w maju 2016 r.

 

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Maturzyści przystępowali do trzech obowiązkowych egzaminów w części pisemnej i dwóch – w części ustnej. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej przystępowali obowiązkowo również do egzaminu z języka tej mniejszości (w obu częściach).

 

Absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Do egzaminu maturalnego w maju 2015 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2015 r.

 

 

> Szczegółowa informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. – TUTAJ

 
> Prezentacja z wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. – TUTAJ

 

> Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 


Zobacz także:

 

Minister edukacji: maturzyści, jestem z Was dumna!

 

Szefowa MEN oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we wtorek w Katowicach przedstawili wstępne wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości.

 

Tegoroczne wyniki to sukces uczniów. Wszyscy spodziewali się, że nie będzie dobrze. Tymczasem okazało się, że maturzyści poradzili sobie lepiej niż w ubiegłym roku – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie konferencji prasowej w Katowicach. – Dziękuję nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do tego egzaminu – dodała minister edukacji.

 

Ogólna zdawalność matury w 2015 r. to 74%, czyli o trzy procent więcej niż rok temu. Uczniowie doskonale poradzili sobie z językiem polskim. Średnia zdawalność z tego przedmiotu to 97% (w 2014 r. – 94%). […]

 

 

Cały tekst TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Zobacz także:
Wyniki MATURY 2015: OKE w Łodzi ogłosiła wyniki egzaminu dojrzałości. Nie zdał co czwarty absolwent [„Dziennik Łódzki”]

 

WYNIKI MATUR 2015. 19 proc. nie zdało jednego z obowiązkowych egzaminów – w związku z tym mają prawo do sierpniowej poprawki matury. 7 proc. nie zdało co najmniej dwóch z pięciu obowiązkowych egzaminów i z marzeniami o pójściu na studia musi zaczekać do 2016 r.

 

W liceach, gdzie zdawano maturę w nowej formule, odsetek sukcesów to 80 proc., zaś w technikach, gdzie obowiązywała starsza wersja egzaminu – 63 proc. Najwięcej niepowodzeń OKE odnotowała z matematyki: 19 proc. w liceach oraz 32 proc. w technikach. Zdawalność matury jest wyższa niż przed rokiem. W 2014 r. „świadectwa dojrzałości” nie otrzymało aż 29 proc. absolwentów.

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

 

Zobacz także w TV TOYA:  „Nie zdał co czwarty”Zostaw odpowiedź