pb3847

Foto: www.szkolnictwo.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie

 

 

„Kurier Szczeciński” w swym wydaniu z 21 listopada zamieścił artykuł Moniki Gapińskiej, zatytułowany „Muzyczne chcą protestować”. Oto jego fragment:

 

Po sześciu latach nauki w dziennych szkołach muzycznych, uczniowie nie będą mogli kontynuować jej w klasach 7 w swoich macierzystych placówkach. Dlaczego? Ministerstwo Kultury zdecydowało bowiem, że rodzice mają zabrać swoje dzieci, na dwa lata, do podstawówek rejonowych. Sytuacja dotyczy szkół w całej Polsce.[…] [Źródło: www.24kurier.pl]

 

Jest to informacja o tyle zaskakująca i nieskoordynowana z generalnym przekazem minister Zalewskiej o całej reformie, że ta podczas wrześniowej konferencji prasowej, przedstawiając kolejne założenia reformy oświaty, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, oznajmiła, iż szkoły muzyczne będą ośmioletnie, podobnie jak inne podstawówki.

 

Po decyzji ministra Glińskiego okazało się, że szóstoklasiści ze szkół muzycznych w całej Polsce nie będą mogli kontynuować nauki w siódmych klasach w budynkach swoich dotychczasowych szkół muzycznych.Czy szkoły muzyczne II stopnia także będą tylko trzyletnie? Będą mogli do nich wstępować absolwenci I klas publicznych ogólniaków?

 Zostaw odpowiedź