Foto:www.men.gov.pl

 

 

Dzisiaj w MEN, na zaproszenie minister edukacji, odbyło się spotkanie z delegacją Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Oto fragmenty informacji, jaka dzisiaj została zamieszczona na stronie MEN:

 

W poniedziałek, 6 marca br., z inicjatywy Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

 

W rozmowach udział wziął także Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Ze strony Komitetu Nauk o Literaturze uczestniczyli: prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, UŚ, przewodniczący KNoL PAN, dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ, przewodnicząca Komisji Edukacji KNoL PAN oraz dr hab. Krzysztof Biedrzycki, UJ, Komisja Edukacji KNoL PAN prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, UŚ, Komisja Edukacji KNoL PAN; prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, UAM, Komisja Edukacji KNoL PAN; prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, KUL, Komisja Edukacji KNoL PAN. W spotkaniu uczestniczyła także dr Wioletta Kozak, sekretarz zespołu opracowującego podstawę programową do języka polskiego, kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego CKE.

 

Podczas spotkania minister Anna Zalewska poinformowała przedstawicieli PAN o harmonogramie wdrażanej reformy edukacji, najbliższych planach resortu, zapewniła o otwartości na debatę ze środowiskiem oświatowym, w tym z reprezentantami środowiska akademickiego.[…]

 

Sprawa, która była szczególnie bliska przedstawicielom KNoL PAN, to kompleksowy system szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego. Minister Anna Zalewska zapewniła, że trwają prace specjalnego zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty, który wypracowuje zmiany w tym zakresie. Minister edukacji zaznaczyła, że to właśnie na uczelniach wyższych powinno się odbywać doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szefowa MEN zaprosiła środowisko akademickie do dyskusji na temat potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ponadto, jak zaznaczyła minister Anna Zalewska, w nowym prawie oświatowym została jasno określona lista akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli.[…]

 

Na szczegółowe pytania dotyczące koncepcji podstawy programowej z języka polskiego, zakładanego modelu absolwenta i kierunków prac nad podstawą programową do szkoły ponadpodstawowej odpowiadała dr Wioletta Kozak z CKE.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Od redakcji:

Czytając powyższy tekst można sadzić, że tym zaproszeniem i rozmowami władzy udało się udowodnić, iż nie jest prawdą, że środowisko naukowe jest przeciwne reformie. Jednak nie dowiadujemy się z tego komunikatu w ani jednym zdaniu jakie to  szczegółowe pytania dotyczące koncepcji podstawy programowej z języka polskiego, zakładanego modelu absolwenta i kierunków prac nad podstawą programową do szkoły ponadpodstawowej zadawali obecni tam przedstawiciele Komitetu Nauk o Literaturze PAN, nie mówiąc już o tym, że brak w tym komunikacie informacji, co mówili zaproszeni naukowcy.

 

Niechaj ten brak zastąpi przypomnienie treści listu, jaki 17 stycznia 2017 roku do minister Anny Zalewskie, zawierającego  protest przeciw lekceważeniu opinii środowiska naukowego w sprawie reformy oświaty, sformułowanego na zebraniu plenarnym KNoL 17 stycznia 2017 r.:

 

 

List KNoL PAN do Minister Anny Zalewskiej w sprawie lekceważenia przez Ministerstwo opinii środowiska naukowego odnośnie reformy edukacji    –   TUTAJ

 

Więcej protestów, kierowanych do MEN przez KNoL w sprawie reformy edukacji  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź