Wielość podręczników, jednokrotność używania, sprzedawanie pakietowe – rynek podręczników wysysał od rodziców 1 mld złotych rocznie. Podjęliśmy decyzję, aby to zmienić – powiedziała dzisiaj w Katowicach minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Spotkała się tam z nauczycielami i dyrektorami szkół. Z samorządowcami i pracodawcami rozmawiała o szkolnictwie zawodowym.

 

Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016” – to konferencja, w której wzięła dzisiaj udział szefowa MEN. W spotkaniu uczestniczyło też ponad 800 nauczycieli i dyrektorów śląskich szkół.

 

Z roku na rok podręczniki były droższe. Używano rożnych sztuczek: zmieniano kolejność rozdziałów, była możliwość wycinania w nich elementów po to, by kupić kolejną wersję. We Francji, Kandzie, Stanach Zjednoczonych funkcjonują podręczniki wieloletnie, kupowane z budżetu centralnego i wymienialne. Zdecydowaliśmy się, że przyjmiemy ten sam mechanizm – przypomniała Joanna Kluzik-Rostkowska, tłumacząc decyzję o wprowadzaniu darmowych – z punktu widzenia rodziców – podręczników. – Rynek podręczników wysysał od rodziców 1 mld złotych rocznie. 120 mln zł to koszt podręczników tylko dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Nas to kosztowało 15 mln złotych – dodała.

 

Minister edukacji przedstawiła kolejne etapy reformy podręcznikowej. Jako pierwsi, 1 września 2014 r., darmowy podręcznik „Nasz elementarz” dostali pierwszoklasiści. W tym roku we wrześniu otrzymają go drugoklasiści. Równocześnie szkoły otrzymają dotację celową na zakup podręczników dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas gimnazjów. Zakończenie reformy to 2017 r. Wtedy uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych będą korzystać z przygotowanych na zlecenie MEN elementarzy. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjum dostaną podręczniki sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymają szkoły.

 

Minister przypomniała także inne elementy reformy, w tym m.in. zmianę wymagań stawianych wydawcom, dotyczących m.in. zapewnienia wieloletniości podręczników.

 

Wymagamy od wydawców, aby to co pracowało przez rok, pracowało przez trzy lata. Od wielu lat w rożnych krajach ten mechanizm działa z powodzeniem – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

W trakcie wizyty w Katowicach szefowa MEN spotkała się także z prezydentami miast aglomeracji śląskiej i przedsiębiorcami. Rozmawiali o trwającym właśnie, zainaugurowanym przez minister edukacji, Roku Szkoły Zawodowców. Szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach m.in. propozycji do Programu dla Województwa Śląskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. […]

 

 

Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – prezentacja.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 
Zobacz także: portal onet.wiadomości: „Minister edukacji: od 2015 r. szkoły dostaną środki na podręczniki”Zostaw odpowiedź