Foto:Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta[www.edziecko.pl]

 

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

 

Na portalu Prawo.pl zamieszczono wczoraj (24 lutego 2021r.) materiał autorstwa Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Czarnek: Nie zamierzamy likwidować poradni psychologiczno-pedagogicznych”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

[…] –Fake news, który pojawia się w przestrzeni publicznej* i niestety jest kolportowany przez rozmaite środowiska, polega na tym, że rzekomo trwają prace nad zlikwidowaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych i nad zlikwidowaniem statusu nauczyciela, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznych*. Otóż jest to, otwarcie mówię: nie, to nieprawda, nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych, nie ma planów likwidacji również statusu nauczyciela pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznychpodkreślił Czarnek.

 

Minister zdementował też informacje, że MEiN planuje likwidację szkół specjalnych.Nie, nie ma takich planów. Polska cieszy się znakomitym systemem szkół specjalnych, jest ich ponad 2 tys. w Polsce. Zajmują się one edukacją dzieci z najcięższymi niepełnosprawnościami i dzięki znakomitemu funkcjonowaniu i rozwijaniu się ciągłemu szkół specjalnych, te dzieci rzeczywiście znajdują tam warunki do edukacji pomimo swoich, nieraz bardzo ciężkich niepełnosprawności – mówił Czarnek. […]

 

We wrześniu 2021 r. ma ruszyć pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych przy szkołach i placówkach specjalnych. Wszyscy uczniowie mają też mieć zagwarantowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i placówki, która będzie dostosowana do jego potrzeb. A specjaliści z zakresu pomocy mają być dostępni na terenie placówki.

 

Ministerstwo zamierza opracować (zasady?) zatrudniania w placówkach oświatowych psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy. Szkoły i placówki muszą mieć również zapewnione środki na finansowanie zatrudniania specjalistów. Obecnie trwają prace nad szczegółowym wyliczeniem kosztów różnych wariantów ich zatrudnienia – podkreśla ministerstwo.

 

Cele reformy:

-stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny,
-zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki,
-poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

 

Centra Dziecka i Rodziny

Już czwarty rok pracujemy z najlepszymi ekspertami i praktykami, z kraju i z zagranicy nad zbudowaniem międzyresortowego systemu wsparcia dziecka, ucznia i rodziny. Dążymy do przygotowania takich rozwiązań, dzięki którym rodzina otrzyma pomoc – od momentu stwierdzenia wad rozwojowych dziecka w okresie płodowym, po wsparcie w szkole, aż do wejścia w życie dorosłe i na rynek pracy – informował resort. – Chcemy przygotować system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR). Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia – dodaje.

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/


*Pogrubienie i podkreślenie fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź