Foto: Iwona Burdzanowska[www.radio.lublin.pl]

 

Minister Przemysław Czarnek przemawia podczas otwarcia IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” w Lublinie

 

 

Dzisiaj (6 kwietnia 2022r.) zamieszczono na stronie MEiN informację o udziale ministra Przemysława Czarnka w otwarciu IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

 

Dziś, 6 kwietnia br. minister Przemysław Czarnek otworzył IX Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”. Podczas wydarzenia zostały poruszone tematy związane z aktualną sytuacją w Ukrainie, optymalizacją wydatków na oświatę oraz sposobami wykorzystania nowoczesnych narzędzi w edukacji.

 

„Edukacja Przyszłości” to jedno z najważniejszych wydarzeń skierowanych do prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie gromadzi także dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. To miejsce wymiany myśli i doświadczeń. Główne bloki tematyczne konferencji, która odbywa się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, to: zarządzanie, finansowanie, nauczanie oraz przedszkola.

 

W swoim wystąpieniu minister Przemysław Czarnek podkreślił, że dyskusja na konferencji będzie zdominowana przez wydarzenia dziejące się obecnie w Ukrainie. Szef MEiN podziękował jednocześnie organom prowadzącym, kuratoriom i dyrektorom szkół za organizowanie swoich zadań w ostatnim czasie na najwyższym poziomie. […]

 

Minister Edukacji i Nauki wspomniał także o przygotowaniu elastycznych przepisów, które umożliwiają włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu oświaty: – Jeśli z rozsądkiem będziemy wykorzystywać nasze możliwości, to poradzimy sobie z napływem dzieci z Ukrainy do polskich szkół – dodał.

Przemysław Czarnek podkreślił ponadto, że konieczne są rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych w kwestiach związanych z pragmatyką zawodu nauczyciela. Wskazał na rolę dialogu oraz potrzebę wypracowania metod, które przywrócą prestiż tej profesji.

 

W ramach dwudniowej konferencji (6-7 kwietnia br.) będą omawiane m.in. kwestie związane ze współpracą organów prowadzących i dyrektorów szkół. Poruszone zostaną także kwestie finansowe, a wśród nich temat wynagradzania nauczycieli. W bloku tematycznym poświęconym nauczaniu przedyskutowane zostaną aspekty związane z aktualnymi potrzebami uczniów, innowacyjnymi metodami nauczania oraz systemem oceniania. Zaplanowano również debatę na temat nowoczesnych programów nauczania dla najmłodszych. […]

 

 

 

Cała informacja  „Otwarcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 Zostaw odpowiedź