Oto informacje o dzisiejszym spotkaniu  kierownictwa ZNP z ministrem Carnkiem

 

Ze strony MEiN

 

Spotkanie Ministra Przemysława Czarnka z przedstawicielami ZNP

 

 

W gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie Ministra Przemysława Czarnka z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. W rozmowach uczestniczyła Sekretarz Stanu Marzena Machałek oraz dyrektorzy departamentów. Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, subwencji oświatowej oraz nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

 

To było dobre, konstruktywne spotkanie – mówiła po zakończeniu wiceminister Marzena Machałek. – Jesteśmy za tym, żeby wynagrodzenia dla nauczycieli wzrastały, nawet w większym tempie niż zostały zaplanowane w budżecie na 2023 rok – mówiła Sekretarz Stanu w MEiN. – Mamy zaplanowane podwyżki na poziomie 7,8 proc. Nie wykluczamy, i to też jasno powiedzieliśmy, zwiększenia wskaźnika w zależności od tego, jaka będzie sytuacja międzynarodowa i jakie będą wskaźniki finansowe oraz ekonomiczne – dodała.

 

Podczas spotkania rozmawiano również na temat świadczeń kompensacyjnych. Wiceminister Marzena Machałek zaznaczyła, że dzisiaj możliwość pracy na świadczeniach kompensacyjnych zarezerwowana jest dla nauczycieli, którzy realizują edukację w szkołach z dziećmi ukraińskimi. Resort edukacji jest gotowy rozważyć to w stosunku do wszystkich nauczycieli tak, by móc łączyć świadczenia kompensacyjne z możliwością pracy, będzie to decyzja dyrektora w zależności od sytuacji, jaka jest w szkole. – To jest postulat do szybkiego rozważenia, do szybkiego zrealizowania – powiedziała wiceminister.

 

Rozmawiano także o znowelizowanej ustawie Prawo oświatowe i zapisach dotyczących kryterium oceny pracy nauczycieli. – Rozważymy te zastrzeżenia jeszcze raz. Natomiast z doświadczenia wiemy, że niejasne kryteria wcale nie pomagają we właściwej i sprawiedliwej ocenie nauczycieli przez dyrektorów, dlatego to ma wspomóc nauczyciela, nawet w odwoływaniu się od oceny, którą będzie uważał za niesprawiedliwą – dodała wiceminister. […]

 

Następne spotkanie przedstawicieli kierownictwa resortu edukacji z przedstawicielami kierownictwa ZNP odbędzie się 30 listopada.

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

x           x           x

 

A oto jak  o tym samym spotkaniu napisano na stronie ZG ZNP (fragmenty):

 

Informacja po spotkaniu kierownictwa ZNP z ministrem edukacji

 

Pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem odbyło się 9 listopada br. Wzięli w nim udział Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik. Związek domagał się spotkania z ministrem edukacji, ponieważ narastające problemy oświaty wymagają pilnych rozstrzygnięć. Kolejne spotkanie z szefem MEiN odbędzie się 30 listopada br.

 

W trakcie dzisiejszego spotkania Związek przekazał szefowi MEiN listę rekomendacji i postulatów m.in. płacowych i emerytalnych.[…]

 

Podczas dzisiejszego spotkania prezes ZNP wyjaśnił także, że od początku w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli – od czasu jego powołania przez minister Annę Zalewską – bierze udział wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński wraz z grupą związkowców – ekspertów wyłonioną przez Prezydium ZG ZNP.

 

Szczegółowe propozycje, rekomendacje i uwagi Związku Nauczycielstwa Polskiego złożone w formie pisemnej 9.11.2022:

1) rekomendacje Miasteczka edukacyjnego

2) postulaty płacowe ZNP:

 

[Zobacz  –  TUTAJ ]

 

 

x          x          x

 

 

 

Konferencja prasowa Prezesa ZG ZNP Sławomira Broniarza po spotkaniu w MEiN – TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź