Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Minister Przemysław Czarnek z członkami Rady Konsultacyjnej ds. Bezpieczeństwa w Edukacji

 

 

Wczoraj na stronie MEN zamieszczono informację: „Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji”. Oto jej pierwsza część:

 

Dziś, 23 października 2020 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał Radę Konsultacyjną do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji. W jej skład weszli przedstawiciele MEN, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół, reprezentanci Głównego Inspektoratu Sanitarnego, specjaliści chorób zakaźnych i przedstawiciele rodziców. Do głównych zadań Rady należy podejmowanie działań na rzecz oceny sytuacji bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego w jednostkach systemu edukacji oraz inicjowanie zmian w tym zakresie.

 

Główne zadania Rady Konsultacyjnej

 

Od samego początku mojego urzędowania zabiegałem o to, aby taka Rada powstała. Zależy nam na tym, by działania, które podejmujemy, były na bieżąco konsultowane z ekspertami w dziedzinie zdrowia, kuratorami oświaty z różnych regionów polski, dyrektorami szkół i przedstawicielami rodzicówpowiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podczas powołania Rady Konsultacyjnej.

 

Rada w ramach swojej działalności będzie odpowiedzialna m.in. za podejmowanie działań na rzecz oceny sytuacji bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego w jednostkach systemu oświaty oraz ustalanie priorytetowych celów i działań w zakresie promocji właściwych zachowań w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Do zadań Rady należy także przygotowywanie opinii i stanowisk dla Ministra Edukacji i Nauki w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, a także monitorowanie stanu realizacji podejmowanych działań – analiza i ocena ich skuteczności.

 

Skład Rady Konsultacyjnej do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 Zostaw odpowiedź