Dziś we wczesnych godzinach popołudniowych na fanpage MEiN zamieszczono taką lapidarną informację:

 

Foto: www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/

 

 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi. To tutaj już wkrótce wdrożone zostaną udoskonalenia w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych i wychowawczych.

 

 

Źródło:www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/

 

 

x           x           x

 

 

O wizycie ministra w zespole szkół salezjańskich na Wodnej w Łodzi poinformowała tylko jedna łódzka gazeta – „Dziennik Łódzki”. Jest tam dużo więcej informacji, nie mówiąc o albumie 15 zdjęć:

 

 

Foto: Grzegorz Galasiński[www.dzienniklodzki.pl]

 

 

Przemysław Czarnek w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi: Nie jest łatwo iść do „Katolika” w świecie zohydzania Kościoła

 

[…] –To nie jest łatwe: iść do „Katolika” w świecie zohydzania Kościoła – mówił do uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich (ZSS) minister, chwaląc ich wybór. Zdaniem Przemysława Czarnka tym „zohydzaniem” zajmują się niektóre portale internetowe.

 

Przemysław Czarnek przyjechał do ZSS na zaproszenie tej szkoły. Wśród powodów było 100-lecie przekazania Towarzystwu Salezjańskiemu ówczesnej placówki oświatowej przy ulicy Wodnej (doszło do tego w 1922 r.), przy której i obecnie działa salezjańska szkoła.

 

ZSS świętuje też 30-lecie reaktywacji kształcenia u Salezjanów w Łodzi: w 1991 r. przy ul. Wodnej ruszyło salezjańskie liceum (po upaństwowieniu placówki oświatowej pod tym adresem w 1962 r.) […]

 

Ponadto w czwartek minister przekazał władzom ZSS akt zezwolenia na tzw. eksperyment pedagogiczny. Przy Wodnej będzie on polegał na innowacji w programie liceum. Według założeń tej innowacji, pierwsza klasa LO nie jest sprofilowana. Dopiero system sprawdzianów zakwalifikuje pierwszoklasistów do „rozszerzeń” przedmiotów, do których wykażą oni najlepsze predyspozycje. „Profilowanie” zacznie się zatem w starszej klasie. Pierwszaki zyskają też większą pomoc tzw. tutorów przy planowaniu osobistej ścieżki rozwoju. […]

 

Po przemowie Przemysława Czarnka minister obejrzał etiudę teatralną przygotowaną przez młodzież z ZSS. Razem z nim przy ul. Wodnej pojawili się wojewoda Tobiasz Bocheński oraz Waldemar Flajszer, kurator oświaty.

 

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

x           x           x

 

 

Do chwili zredagowania tego materiału nie zamieściły informacji o tej wizycie:

 

Radio Łódź – zobacz TUTAJ

 

TVP Łódź – zobacz TUTAJ

 

TV TOYA – zobacz TUTAJ

 

Express Ilustrowany – zobacz TUTAJ

 

Gazeta Wyborcza ŁÓDŹ – zobacz TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Nie wszyscy czytający ten materiał wiedzą, że właściwą stuletnią tradycją salezjańskiej szkoły przy ul. Wodnej w Łodzi jest kształcenie zawodowe. Szkoła podstawowa i liceum to „wynalazki” dopiero ostatnich trzydziestu lat.

 

Dlatego informujemy, że funkcjonuje w Internecie oddzielna stronaSalezjańskie Szkoły Rzemiosła”. Nazwa ta jest o tyle myląca, że użyto w niej liczby mnogiej, podczas gdy jest to tylko jedna szkoła: „Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika”

 

Owe „Salezjańskie Szkoły Rzemiosła” już ogłosiły tam rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do dwu zawodów: technik mechatronik i technik informatyk.

 

Szkoda, że pan minister Czarnek nie pochwalił i tego „eksperymentu”, polegającego na nadaniu nowego znaczenia pojęciu „rzemieślnik”. Bo do tej pory funkcjonuje taka jego definicja:

 

Prawodawca rzemieślnikiem określa osobę fizyczną, który we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą, na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych. [Źródło: www.pl.wikipedia.org/]

 

Teraz czekamy na informację o utworzeniu dwu nowych cechów rzemieślniczych: cechu informatyków i cechu mechatroników. Ale takich, które zostaną przyjęte do regionalnych izb rzemieślniczych… [WK]Zostaw odpowiedź