Wczoraj rozegrano kolejną dyscyplinę w ramach Międzyszkolnych Igrzysk Liceów Ogólnokształcących. Gospodarzem spotkania było XXI Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa, a dziedziną, z której zaczerpnięto pytania do kolejnych zmagań była literatura i teatr.

 

 

Szkolną aulę wypełnili reprezentanci sześciu szkół – członków-założycieli tej inicjatywy – tym razem najpierw przy stolikach zasiadło po cztery osoby z I LO, XII LO, XXI LO, XXXI LO, Liceum UŁ oraz LO P Ł, zaś dla zadania praktycznego – inscenizacji jednej ze scen wylosowanego dramatu – szkoły wydelegowały jeszcze innych „specjalistów”.

 

Po powitaniu uczestników, jurorów, obecnych w auli dyrektorów uczestników MILO przez dyrektorkę XXI LO – panią Małgorzatę Zaradzką-Cisek niezwłocznie rozpoczęto zmagania.

 

 

Całą imprezę poprowadził duet uczniów z XXI LO, którzy wcielili się w postacie z kręgu popkultury amerykańskiej: ona – Marilyn Monroe, on – Andy Warhola. Towarzyszył im asystent. Po przypomnieniu regulaminu    i programu podzielonej na dwie części imprezy przystąpiono do jego realizacji.

 

W pierwszej części zespoły, w wylosowanej kolejności, w dwu rundach, odpowiadały na – wylosowane komputerowo           i wyświetlane na dużym ekranie – pytania z obszaru literatury. Na odpowiedź mieli półtorej minuty.

 

 

Oto jedno z wylosowanych pytań…

 

 

 

… i odpowiadający na nie – w imieniu zespołu – jego przedstawiciel.

 

 

 

Po każdej odpowiedzi członkowie jury wpisywali swoją punktację na kartki (0 – 1 -2)…

 

 

 

… które wkładali do przygotowanych kopert, które były – jako gwarancja tajności aż do 4 lutego 2019 roku – opieczętowywane.

 

 

 

 

Trzecią była runda pytań, wybranych przez zespół z wyświetlonej na ekranie kategorii…

 

 

 

… na którą odpowiadający reprezentant zespołu miał 7 sekund!

 

 

 

Między pierwszą a drugą częścią tego turnieju organizatorzy zaproponowali muzyczny antrakt.

 

 

 

Zanim zarządzono przerwę, reprezentanci zespołów (w kolejności już wcześniej wylosowanej) dokonali losowania dramatu, którego scenariusz wybranej przez organizatorów sceny, zespół wytypowanych przez każdą szkołę aktorów miał zainscenizować – z użyciem „zadanych” rekwizytów.

 

 

 

Oto pierwsza taka inscenizacja „Ferdydurke” Gombrowicza.

 

 

Wszystkie inscenizacje, na takich samych zasadach jak odpowiedzi na pytania w pierwszej części, były oceniane i punktowane przez każdego jurora.

 

 

Na tym zakończyła się piąta odsłona MILO – przed nami jeszcze spotkanie w I LO im. M. Kopernika – 4 lutego wo19 roku, podczas którego przedmiotem rywalizacji będzie chemia.

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisłw Kuzitowicz

 

 Zostaw odpowiedź