Zgodnie z wczorajszą deklaracją – dziś prezentujemy relację z wczorajszego, czwartego już spotkania reprezentacji sześciu łódzkich liceów, które w ramach MILO rywalizowały wczoraj w kompetencjach z dziedziny biologii. Po sporcie (PLO UŁ), j. angielskim (LO PŁ), i matematyczne (XII LO) – gospodarze wczorajszego etapu tych igrzysk – XXXI LO im. L. Zamenhofa, wybrali dla siebie turniej z obszaru tej nauki.

 

Autorami zadań, które musiały rozwiązywać trzyosobowe zespoły – jak należy zakładać – skompletowane z najlepszych uczniów tego przedmiotu, reprezentujących wszystkich „udziałowców” MILO, byli nauczyciele XXXI LO, a jurorami oceniającymi odpowiedzi – szkolni eksperci wszystkich szkół uczestniczących w tym turnieju.

 

Oto drużyny gotowe do rywalizacji:

 

 

 

 

 

Konferansjerkę – także zespołową – całej imprezy poprowadzili uczniowie XXXI LO. Od lewej (dla patrzącego): Jakub Smakowski, Maria Pikala i Cezary Lasota.

 

 

Po powitaniu gości i wstępnej informacji o programie i zasadach przebiegu tego wydarzenia oddali głos pani Ewa Łoś – dyrektorce szkoły-gospodarza, która w krótkim inauguracyjnym wystąpieniu powitała obecnych na sali dyrektorów szkół współtworzących MILO, a uczestnikom zawodów złożyła życzenia, aby przebiegały one w duchu szlachetnej rywalizacji, ale i w atmosferze integracji, która także jest jednym z głównych celów projektu MILO.

 

 

Na początek, jak u Hitchcocka, organizatorzy przygotowali występ szkolnego zespołu „mocnego uderzenia” o nazwie „NATION OF WILD” (Naród Dzikich), po czym mogło być już…tylko lepiej.

 

 

Rozpoczęła się pierwsza część konkursu, w której zawodnicy odpowiadali na pytania z zoologii i ewolucji. Oto ilustracje przebiegu tych konkurencji:

 

 

 

Zespoły, po otwarciu kopert, musiały udzielić odpowiedzi na dwa zawarte tam zadania, po czym karty z odpowiedziami wraz z pytaniami włożyć ponownie do kopert i przekazać je, za pośrednictwem „kurierek konkursowych” do jury konkursu.

 

Kolejne zadanie polegało na podaniu jaka to nazwa rodzajowa i rząd wyświetlanych na ekranie obrazów zwierząt. Zespoły – kolejno – wybierały z wyświetlanych na ekranie numerów zadań – z dwu kategorii: zadań za 2 lub 4 punkty – w przypadku poprawnej odpowiedzi.

 

Oto jeden z wyświetlanych slajdów…

 

 

 

 

 

 

 

 

…i poprawna odpowiedź.

 

 

 

 

Kolejne zadania wymagały wiedzy z teorii ewolucji. Na ekranie wyświetlane były obrazy, a odpowiadał zespół, który jako pierwszy zgłosił się, zapalając przygotowane na stolikach lampki. Za pełną odpowiedź drużyna otrzymywała 2 punkty, za częściowo poprawną – jeden. Za błędne odpowiedzi jury zapisywało punkty ujemne.

 

 

Po tej konkurencji ogłoszono 15-minutową przerwę, podczas której goście mogli zwiedzić szkołę.

 

 

Pierwszym po przerwie do podjęcia było zadanie z genetyki.

 

 

 

Tym razem wszyscy otrzymali koperty z takimi samymi zdaniami – podobnie jak na początku pierwszej części – należało wypełnić kartę odpowiedzi i przekazać jurorom.

 

 

 

 

Następnymi były zadania z cytologii – tym razem polegające na rozpoznaniu struktury komórkowej, przedstawionej na załączonym w kopercie zdjęciu, oraz podaniu jej funkcji oraz podaniu przykładu komórek, w których ona licznie występuje. Zespoły losowo wybierały koperty z zadaniami – mogły to być koperty z zadaniami „za 5 punktów”, albo z trudniejszymi „za 8 punktów. Odpowiedzi należało udzielić w czasie do 5 minut i – również w kopercie – przekazać do jury.

 

 

 

 

Kolejnym zdaniem było wykazanie się kompetencją mikroskopowej obserwacji preparatu – takiego samego dla wszystkich zespołów – i wykonaniu rysunku, a następnie opisanie go na załączonej karcie odpowiedzi::z jakiego organu pobrano preparat, a także udzieleniu innych informacji – zgodnie z załączoną instrukcją. Czas na wykonanie zadanie i zwrócenie kopert – 10 minut.

 

 

 

 

Następnym zadaniem, jakie należało rozwiązać – z dziedziny fizjologii człowieka – polegało na ułożeniu puzzli – każdy zespół wybierał pudełko, w którym znajdowały się elementy, z których należąło ułożyć obrazek jednego z wewnętrznych narządów człowieka, a następnie odpowiedzieć na załączone pytania. Kartę z odpowiedziami należało przekazać do jury najpóźniej po 10 minutach.

 

 

Z przyczyn organizacyjnych nie dysponujemy zdjęciem ostatniego zadania, polegającego na wykonaniu doświadczeń. Każdy zespół otrzymał dwa zestawy doświadczalne, instrukcję do ich przeprowadzenia oraz kartę odpowiedzi. Na pierwsze z nich zespoły miały 25 minut, na drugie – 10 minut,

 

 

Na tym zakończono zmagania z biologii – ich wyniki poznamy dopiero 3 lutego 2019 roku w Liceum Politechniki Łódzkiej, kiedy zostanie ogłoszone, która szkoła wygrała całą sześcioetapową rywalizacje MILO, ale także kto zwyciężył w każdej z sześciu „dyscyplin” tych igrzysk.

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź