Od dziesięciu lat, z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women’s World Summit Foundation),       19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN).

 

Więcej  TUTAJ

 

 

Źródło:www.wiadomosci.onet.pl

 

 

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci  TUTAJ

 

 

POLACY WOBEC BICIA DZIECI. RAPORT Z BADAŃ 2013

 

TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka zrealizował badania dotyczące stosunku Polaków wobec bicia najmłodszych. Wynika z nich, że: od 2008 roku przyzwolenie na stosowanie tzw. „klapsów” wobec dzieci zmalało o 18 proc. (z 78 do 60 proc.); co trzeci badany uznaje, iż bicie dzieci jest skuteczną metodą wychowawczą, a 35 proc. respondentów nie uznaje bicia dzieci za zachowanie niezgodne z prawem. Raport z badań przygotowany przez dr hab. prof. UŚ Ewę Jarosz wskazuje także, iż Polacy wykazują niską gotowość do zdecydowanego reagowania na obserwowane sytuacje przemocy wobec dzieci.

 

 

Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013  TUTAJ

 

 

Źródło:www.brpd.gov.pl

 

 

Zobacz także na stronie Fundacji Dzieci Niczyje TUTAJ

 Komentarze niedostępne