Foto:Radosław Jóźwiak [www.uml.lodz.pl]

 

Wtorek, 18 grudnia, sala Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

W ramach III edycji programu 18 grudnia 2018 r. 46 uczniów klas maturalnych z łódzkich szkół, którzy spełniają wysokie kryteria wyboru, zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Łodzi oraz Kartą rabatową Młodzi w Łodzi. Uprawnia ona do korzystania ze zniżek i rabatów na oferty usług i produktów u 115 Partnerów. Dotychczas dostępna była tylko dla studentów łódzkich uczelni i okresowo dla laureatów poprzednich edycji Mia100 Talentów (w sumie wydanych zostało niemal 19 000 Kart).

 

Foto:Radosław Jóźwiak [www.uml.lodz.pl]

 

Wyróżnieni uczniowie klas maturalnych I LO im. M. Kopernika w Łodzi

 

Program „Mia100 Talentów” to inicjatywa, realizowana w ramach programu Młodzi w Łodzi, mająca na celu promowanie i wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów szkół ponadgmnazjalnych. Do współpracy zaproszone zostały największe łódzkie uczelnie oraz szkoły ponadgimnazjalne z Łodzi.

 

Foto:Radosław Jóźwiak [www.uml.lodz.pl]

 

Krzysztof Piątkowski – wiceprezydent Łodzi wręcza dyplomy i „załączniki” wyróżnionym uczniom.

 

 

Teraz do elitarnego grona wyróżnionych uczniów łódzkich szkół, dołączą laureaci III edycji programu. Została im również przedstawiona możliwość promowania własnej osoby na stronie programu Młodzi w Łodzi. Zdecydowana większość z nich zdecydowała się skorzystać z takiej możliwości. Warto wspomnieć, że na stronie inicjatywy Mia100 Talentów dostępna jest również oferta łódzkich uczelni, dedykowana osobom wybitnym, wachlarz stypendiów oraz informacje o wydarzeniach o charakterze akademickim, adresowanych do tej grupy odbiorców. Program Mia100 Talentów ma także w założeniu zachęcać zdolną i ambitną młodzież do wiązania swojej przyszłości edukacyjnej, prywatnej i w dalszej perspektywie zawodowej z naszym miastem.

 

 

Cały komunikat, z którego pochodzą powyższe informacje – Mia100 Talentów. Wyróżniono 46 uczniów klas maturalnych”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.uml.lodz

 

 Zostaw odpowiedź