Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na 28 października przedstawicieli Rad Rodziców z całej Polski do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Nie bez znaczenia może okazać się miejsce tej konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uniwersytet państwowy, powstały na bazie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Struktura tej uczelni to klasyczny przykład polskiej wersji zasady rozdziału kościoła od państwa: wydziały uczelni znajdują się pod nadzorem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale nad czterema (Teologicznym, Filozofii Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego oraz Studiów nad Rodziną) nadzór – dodatkowo – sprawują władze kościelne. Oto fragment informacji o tej konferencji:

 

Tematem wydarzenia będzie „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”. Zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o roli Rad Rodziców w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły, współpracy placówek oświatowych z reprezentantami rodziców, a także efektywnej realizacji działań wychowawczych w szkole.

 

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie www.radyrodzicow.pl

 

Bezpośredni link do formularza.

 

Organizatorami konferencji są Fundacja Rodzice Szkole, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października 2017 r. […]

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

Pominąwszy ten lokalizacyjny „sojusz tronu z ołtarzem” zastanawia jeszcze coś innego: organizatorzy bardzo starali się ułatwić ewentualnym chętnym nadesłanie zgłoszenia, jednak „nie zająknęli się” w ogóle na temat programu tego eventu, szumnie nazwanego konferencją. Nie są znani wykładowcy (prelegenci), ani tematy przygotowanych wystąpień.

 

Żadnych szans nie ma na dokładną informację  – przykładowo –  lider samorządu rodziców, który zdecyduje się przyjechać z wiejskiej szkoły – dajmy na to działającej na Ziemi Lubuskiej – który będzie podróżował wiele godzin, tylko w jedną stronę, i aby móc uczestniczyć w konferencji od godziny 9:30 będzie musiał przyjechać do Warszawy już dnia poprzedniego i wynająć hotel. Nie ma się gdzie dowiedzieć, czy przesiedzi w auli Roberta Schumana 6 godzin słuchając „homilii” o programie wychowawczo-profilaktycznym w polskiej szkole, czy może są też przewidziane warsztaty – np. na temat: „Jak zapewnić możliwość rzeczywistego udziału rodziców w wypracowaniu projektu programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły, aby ich udział nie sprowadził się do formalnego przegłosowania projektu przygotowanego przez dyrekcję”? [WK]

 

 Zostaw odpowiedź