Na internetowej stronie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zamieszczono wczoraj obszerną informację, zatytułowaną „Równoległe nauczanie j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako języka niemieckiego, jako obcego zgodne z prawe”. Uznaliśmy, że zasługuje ona na upowszechnienie, jako kolejny przykład niekompetencji urzędników, ale i kierownictwa MEN, a jak się głębiej nad sprawą zastanowić – także arogancji tej władzy w stosunku do obywateli.

 

Oto obszerne fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

 

Opinia MEN zakwestionowała możliwość równoległego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako języka niemieckiego jako obcego. Prawo jednak nie zabrania takiej praktyki.

 

Foto: http://www.zso12.gliwice.pl

 

Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej w ZSO nr 12 w Gliwicach

 

Opinia Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 15 marca 2018r. zakwestionowała dotychczas obowiązującą, wcześniejszą interpretację prawną MEN pozwalająca na równoległe nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jak i jako języka obcego. W efekcie powstało wielkie zamieszanie związane z organizacją nowego roku szkolnego, gdzie szkoły organizujące naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej zmuszane są do organizowania dla uczniów mniejszości niemieckiej zajęć innego języka obcego niż język niemiecki. Innym efektem są spotkania w niektórych szkołach z rodzicami, gdzie rodzice są zachęcani do wycofania wniosków o nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Opinia MEN wywołała ogromne poruszenie przede wszystkim wśród rodziców, nauczycieli, ale także wśród samorządowców oraz członków mniejszości niemieckiej.[…]

 

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, Przewodniczący TSKN Rafał Bartek oraz poseł Ryszard Galla spotkali się zarówno z Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską, Panem Wiceministrem Maciejem Kopciem jak i pracownikami Ministerstwa, jednakże choć spotkania wydawały się konstruktywne, w ostateczności nie przyniosły rozwiązania sytuacji. Zarówno Pani Minister jak i Pan Wiceminister przy okazji tych spotkań podkreślali, że to dyrektorzy szkół i Kuratorzy są odpowiedzialni za ostateczną interpretację prawa.

 

W związku z powyższym Mniejszość Niemiecka zwróciła się do prawników o wydanie opinii we wskazanym zakresie, wskazując przy tym, że litera prawa w tym zakresie nie uległa zmianie. Opinie przekazano zainteresowanym wójtom, burmistrzom czy przedstawicielom szkół.

 

Jak wskazuje opinia prawna Biura Analiz SejmowychŻaden z przepisów nie przewiduje, że język mniejszości nie może być jednocześnie nauczany jako język nowożytny. Co więcej, cele nauczania tych języków, sposób nauczania, a nawet podstawa prawna są diametralnie różne.” […]

 

Z opinii prawnej Kancelarii Prawniczej Radców Prawnych s.c. Arkadiusz Wytrwał, Waldemar Piontek, Piotr Szyndzielorz wynika: „Zakładając racjonalności ustawodawcy należy przyjąć, że skoro w innych przypadkach poza przywołanym przepisem dotyczącym egzaminu maturalnego nie wprowadził jasnych zakazów uniemożliwiających dodatkową nauka języka mniejszości równocześnie z obowiązkową nauką nowożytnego języka obcego będącego zarazem językiem tej mniejszości, to jakkolwiek interpretacja podejmująca próba uwiedzenia takiego zakazu nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach tym bardziej że dodatkowa nauka języka mniejszości jest przywilejem nadanym przepisami rangi ustawowej i ograniczenie tego uprawnienia mogłoby nastąpić wyłącznie w takiej samej formuły formie.”[…]

 

 

Pełny tekst informacji „Równoległe nauczanie j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako języka niemieckiego, jako obcego zgodne z prawem”    –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.skgd.pl

 

 

UWAGA: Pogrubienia i podkreślenia fragmentów tekstu – redakcja OEZostaw odpowiedź