w704

 

Na stronie MEN pojawił się komunikat o ogłoszeniu konkursu na „Wolontariusza Roku”. Oto fragmenty tej informacji:

 

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

 

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

 

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Chcemy poznać i wyróżnić najaktywniejszych wolontariuszy.

 

Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

 

> Przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;

> Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;

> Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego  zgłoszony wolontariusz powinien otrzymać tytuł „Wolontariusza Roku”.

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2017 roku.[…] Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno indywidualne osoby jak i grypa wolontariuszy.

 

„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

 

 

Pełna treść komunikatu, wraz z linkami do formularza zgłoszenia, regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku” oraz oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 Zostaw odpowiedź