Na stronie MEN zamieszczono dziś informacje, zatytułowaną „Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020”. Oto jej fragmenty:

 

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. W briefingu wzięli udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Dziękujemy wszystkim, że egzamin się odbył. Wyniki są bardzo dobre, mimo, że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych.powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas briefingu. Podkreśliła, że decyzja o przeprowadzeniu tego egzaminu w sytuacji pandemii nie była łatwą. – Zastanawialiśmy się czy nie zrezygnować. Ale braliśmy pod uwagę to, że egzamin zewnętrzny jest jednym z ważnych elementów rekrutacji. I pozbawienie tego ważnego komponentu rekrutacji mogłoby zrodzić wśród uczniów poczucie niesprawiedliwości. Podjęliśmy tą trudną decyzję i udało się – dodała minister. […]

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 343 025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym tj. 7-9 lipca br. albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Około. 330 700 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, natomiast ok. 12 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formie dostosowanej. Do egzaminu z każdego przedmiotu w lipcu przystąpiło po ok. 800 uczniów. […]

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc., z języka niemieckiego – 46 proc., z języka francuskiego – 72 proc., z języka hiszpańskiego – 66 proc., z języka rosyjskiego – 48 proc., z języka włoskiego – 57 proc. punktów możliwych do zdobycia.

 

Do egzaminu z języka angielskiego i języka niemieckiego przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 99,5 proc.).

 

Wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100 proc., uzyskało: z języka polskiego – 7 987 uczniów (2,3 proc.), matematyki – 20 289 uczniów (5,9 proc.), języka angielskiego – 56 310 uczniów (17,1proc.), języka niemieckiego – 790 uczniów (6,1 proc.).

 

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia: 2 843 osoby*. […]

 

 

 

Cały komunikat „Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

*2 843 osoby to 0,82% wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu w głownym terminie

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna – Wstępne informacje o wynikach: Egzamin ósmoklasisty – plik pdf – TUTAJZostaw odpowiedź