Foto: www.facebook.com/Anna-Zalewska

 

Anna Zalewska (Zdjęcia z 25 czerwca 2018 – w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi}

 

 

Wczoraj na stronie MEN zamieszczono komunikat o następującej treści:

 

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie każdego ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń ze specjalnymi potrzebami otrzyma wszechstronną, adekwatną do swojej sytuacji i stanu zdrowia pomoc – wskazała minister Anna Zalewska w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie   (? – WK}

 

Minister Edukacji Narodowej wskazała również, że każda niepokojąca informacja dotycząca organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami jest szczegółowo sprawdzana i rozwiązywana, a na nieprawdziwe doniesienia medialne natychmiast reagujemy.

 

– W związku z zainteresowaniem kwestiami edukacji włączającej zapraszam serdecznie Pana Ministra wraz z wyznaczonymi pracownikami na spotkanie, podczas którego dokładnie omówimy pozytywne zmiany, które wprowadziliśmy i odpowiemy na wszystkie ewentualne pytania – napisała szefowa MEN.

 

Odpowiedź do Rzecznika Praw Obywatelskich – edukacja włączająca to priorytet MEN

 

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź