Na stronie MEN pojawił się dziś komunikat, którego tytuł miał zapewne – w intencji jego twórców – stanowić swoiste „odkrycie Ameryki”: Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji. Poniżej można tam przeczytać takie oto, „odkrywcze” treści:

 

Jeśli chcemy ewolucyjnie myśleć o edukacji, musimy myśleć o wykształconych nauczycielach z praktyką. Szukam odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przekazać wiedzę nauczycielom. Także tym, którzy już pracują w tym zawodzie. Czekam na wasze pomysły. Ta konferencja i Państwa doświadczenie są bezcenne, ponieważ bez wykształconych nauczycieli nie da się kształcić dzieci – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej podczas ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Razem poprzez zmiany w kształceniu przyszłych nauczycieli”.

 

Konferencja odbyła się wczoraj, 6 czerwca br., w Centrum Konferencyjnym Kopernik, mieszczącym się w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oto kolejna porcja tych „przełomowych” informacji:

 

 

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o jakości kształcenia praktycznego studentów, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom wzmacniania współpracy pomiędzy uczelniami, kształcącymi nauczycieli i instytucjami edukacyjnymi – miejscami praktyk studenckich. Omówiono sposoby rozwijania kompetencji zawodowych studentów w zakresie organizacji pracy nauczycieli w przedszkolach i szkołach, pracy metodą projektu, diagnozowania dzieci, organizacji działań wspierających ich rozwój, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz skutecznej komunikacji z rodzicami. Ważnym obszarem dyskusji były też metody i formy podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, wspierania i ewaluacji działań praktykantów. […]

 

Konferencja podsumowuje i upowszechnia rezultaty projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Kolegium Nauczycielskim w Warszawie oraz Samodzielnym Terenowym Kołem nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. [PROGRAM KONFERENCJI – OE]

 

 

Cały komunikat na stronie internetowej MEN

 

 

Skąd w redakcji „Obserwatorium Edukacji” taka ironia? Otóż okazało się, nie po raz pierwszy,  że dla kierownictwa resortu edukacji problem istnieje dopiero wtedy, gdy to ono uzna, że pora go nagłośnić. Wszystkie inne inicjatywy, nie ważne przez kogo i gdzie podejmowane, nie maja znaczenia, jeśli nie zechcą dostrzec tego przy ulicy Szucha.

 

Skąd te gorzkie słowa? A no stąd, że właśnie dzisiaj Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego wieńczy konferencją naukową prawie cztery lata pracy, wykonanej w trakcie realizacji projektu „Poznać – zrozumieć – doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. Celem tego projektu było przygotowanie wybranych przedszkoli i szkół podstawowych do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczycieli i nauczycielki pracujących w przedszkolach i w szkołach podstawowych na rzecz studentów i studentek Uniwersytetu Łódzkiego. To na tej konferencji, między innymi prof. nadzw. dr hab. Beata Jachimczak, dyrektorka Wydziału Edukacji UMŁ wygłosiła referat pt „O potrzebie nowej formuły kształcenia praktycznego nauczycieli wczesnej edukacji”.

 

Warto dodać, że już przed dwoma laty zakończył się podobny projekt: Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela”, który w okresie lat 2010 – 2012 zrealizowała Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. On także zakończył się sumującą jego dorobek konferencją i publikacją „Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji„. [Patrz: Portal projektu]

 

To w Łodzi. Ale nie trzeba dużo czasu poświęcić na to, aby w Internecie odnaleźć informacje, że w ostatnich latach nad tym samym problemem, czyli co można zrobić, aby studenckie praktyki pedagogiczne były rzeczywistym, istotnym modułem w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli, pracowano w wielu innych ośrodkach akademickich I to zarówno w Stolicy, jak i „na prowincji”. Niech ilustracją tego będzie odesłanie Sz. Czytelnika do informacji o projekcie Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła” realizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w okresie 01.08.2010 – 31.10.2014, albo do materiałów o projekcie, realizowanym od 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek. Można także zapoznać się z publikacją powstałą w ramach tego projektu: „Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

 

Można powiedzieć, że wszystko co w ramach tych „innych” działań powstało widać nie miało takiej siły przebicia, jak owoce uczonych z Uniwersytetu Warszawskiego! Widać tylko oni potrafili znaleźć właściwe „dojście” do właściwego ucha i załatwić sobie taką ministerialna promocję! A swoją drogą, gdyby nie dwie panie magister z Uniwersytetu Łódzkiego i jedna pani doktor z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, to ta – chyba z tego powodu nazwana „ogólnopolską” –  konferencja mogłaby zakończyć się po lunch’u. Bo godzina dyskusji panelowej pewnie nie wniosła aż tak wiele, aby to usprawiedliwiało rengę owego event’u, jaką nadała jej obecność pani minister edukacji.

 

Ciekawe tylko, ile z tego co MEN zapowiedziało w swym komunikacie potrafi przetworzyć w akty prawne własne i bratniego resortu MNiSW, od których zależeć będą środki finansowe, które są niezbędne dla przywrócenia „szkół ćwiczeń” i sfinansowania dodatkowego zadania, jakim jest bycie mentorem (nie opiekunem) studentów na praktykach nauczycielskich..Komentarze niedostępne