Dzisiaj, z udziałem wiceminister Joanny Berdzik odbyła się uroczysta gala finałowa XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „PERSPEKTYWY 2015”.

 

Berdzik na gali

Foto: www.men.gov.pl

 

Zwycięzcą tegorocznej edycji zostało XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. W kategorii technikum wygrało Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła także cztery ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny 2015 w grupie liceów, Ranking Maturalny 2015 w grupie techników, Ranking Olimpijski 2015, oraz Ranking Zawodowy 2015 w grupie techników.[…]

 

Kapituła Rankingu, w skład której weszli przedstawiciele uczelni, okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i komitetów głównych olimpiad, obradująca pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i międzynarodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także – w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych.

 

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ok. 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.perspektywy.pl.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

                          Ranking liceów
[wyciąg: nazwa szkoły i liczba zdobytych punktów]

 

Zwycięzcy
1 XIV LO im. St. Staszica Warszawa                    100
2 LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław             98,32
3 V LO im. A. Witkowskiego Kraków                      96,90

 

Miejsca łódzkich liceów

16 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika            69,17
17 Publiczne LO Politechniki Łódzkiej                           67,30
26 XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa               62,36

57 III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki          57,27
98 XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego                       54,35
99 XIII LO im. Marii Piotrowiczowej                                54,31

105 XXXI LO im. L. Zamenhofa                                       54,04
158 XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego                              50,91
161 Pub. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata         50,63
174 Salezjańskie LO im. Księdza Bosko                        49,67

 

 

                            Ranking techników
[wyciąg: nazwa szkoły i liczba zdobytych punktów]

 

Zwycięzcy
1 Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M Nowy Sącz           100
2 Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności Kraków       86,81
3 Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP Bydgoszcz       82,52

 

Miejsca łódzkich techników (do pozycji 200)

13 Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika     61,33
22 Technikum nr 13 w ZS nr 13 im. Sybiraków                   56,84
69 Technikum nr 9 w ZSP nr 9 im. KEN                             49,01Zostaw odpowiedź