Oto obszerny fragment informacji, zamieszczonej dzisiaj na stronie MEN, o tytule: „Od 1 września nie będzie godzin karcianych – Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.”

 

Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli – to najważniejsza z zaproponowanych w przyjętym dziś przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli to wypełnienie zobowiązań Premier Beaty Szydło zawartych w wygłoszonym exposé.

 

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Obecnie każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne. Natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jedną godzinę. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w dotychczasowej formule, zaproponowano zniesienie obowiązku ich rozliczania. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.

 

W nowelizacji uporządkowano i unowocześniono przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Przeniesiono na poziom ustawy rozwiązania dotyczące praw i obowiązków uczestników tego postępowania.

 

Ponadto przewidziano objęcie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Rozszerzono także w stosunku do nich wymóg niekaralności.[…]

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

 
Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Jakie to typowe dla stanowienia prawa przez obecnie rządzących. Proszę jeszcze raz przeczytać tytuł tego komunikatu, zamieszczonego na oficjalnej stronie MEN: „Od 1 września nie będzie godzin karcianych – Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.”

 

A przecież tę ustawę, jak dotąd, tylko uchwalił Sejm i osoba redagująca ten tekst – jak widać – ma tego świadomość! To dopiero pierwszy, ważny, ale tylko etap procesu legislacyjnego. Przyjęta przez Sejm ustawa musi przecież być jeszcze procedowana przez Senat, który – tak mówi prawo – może zgłosić do niej swoje poprawki, które Sejm może odrzucić, lub nie. I dopiero ustawa w takim kształcie wpływa do Kancelarii Prezydenta RP, który musi ją podpisać. Dopiero wtedy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów publikuje jej tekst w Dzienniku Ustaw, i – licząc od tej daty – ustawa wchodzi w życie po 14 dniach….

 

Ale urzędnik Departamentu Informacji i Promocji MEN już dziś ogłosił (lub ogłosiła): „Od 1 września nie będzie godzin karcianych”! I ma rację! Nic już na drodze tej ustawy nie ma prawa się zdarzyć. Idzie walec, wszystko równa… [WK]Zostaw odpowiedź