Wczoraj (22 sierpnia) odbyło się spotkanie minister Anny Zalewskiej z Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho- wania NSZZ „Solidarność”.

 

SONY DSC

Foto: www.solidarnosc.org.pl

 

Oto fragmenty komunikatu, jaki o tym spotkaniu zamieszczono na stronie SKOiW:

 

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje niektórych rozwiązań reformy ustroju szkolnego:

– wygaszane gimnazja mają być przekształcane w okresie pięciu lat – albo w ośmioletnie szkoły podstawowe albo w czteroletnie licea,

– zmniejszeniu ulegną obwody szkolne i liczebność uczniów w oddziałach klasowych, – sieć szkół ma być uzgadniana z kuratorami oświaty.

 

Członkowie Prezydium wyrazili obawę o utratę miejsc pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przedstawili kilka propozycji elementów osłonowych, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i wydłużenie stanu nieczynnego.

 

Minister Zalewska podkreślała, że w wyniku reformy ustroju szkolnego nie powinno dochodzić do utraty miejsc pracy przez nauczycieli, a zmniejszenie zatrudnienia w ciągu ostatnich 7 lat o ok. 45 tys. było spowodowane niżem demograficznym. Jednym z elementów zabezpieczających przed utratą pracy ma być ograniczenie godzin ponadwymiarowych (wygospodarowane w ten sposób etaty będą przydzielane nauczycielom gimnazjów). Przez kuratoria oświaty ma zostać stworzona baza danych nauczycieli. Przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor szkoły podstawowej, liceum lub innej szkoły (placówki) będzie miał obowiązek wystąpienia do Kuratora Oświaty z zapytaniem czy na liście Kuratora nie znajdują się nauczyciele zagrożeni utratą pracy. W pierwszej kolejności będą zatrudniani nauczyciele znajdujący się w bazie kuratoryjnej.[…]

 

Członkowie Prezydium wyrazili niezadowolenie ze zmienionych zapisów odnośnie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, które ograniczają rolę związków zawodowych i nie realizują wcześniej proponowanego wzmocnienia nadzoru pedagogicznego. Prezydium zaproponowało zmianę tych zapisów.[…]

 

Następne spotkanie minister Zalewskiej z Prezydium KSOiW odbędzie się 5 września br.[…]

 

 

Pełna treść komunikatu ze spotkania  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 Zostaw odpowiedź