15253394_929308910503275_510545976695390147_n

 

Na internetowej stronie MEN zamieszczono dziś (jak to wczoraj w Sejmie zapowiedziała minister Zalewska) projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół. Oto fragmenty tej informacji:

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia.

 

Po zakończeniu prekonsultacji – już w grudniu – projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Edukacji w drugiej połowie lutego.[…]

 

Eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.[…]

 

 

Całość komunikatu, wraz z linkami do projektu podstaw programowych i projektu ramowych planów nauczania  –  TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź