Foto: www.men.gov.pl

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN

 

 

Ministerstwo edukacji zwołało na dzisiaj konferencje prasową, poświęconą wsparciu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny. Można przypuszczać, że kierownictwo resortu chciało w ten sposób „zadać kłam” od dawna podnoszonemu problemowi, sygnalizowanemu przez rodziców uczniów, którym w wyniku przyznania prawa do nauczania indywidualnego tym samym ograniczono możliwość  przebywania na wybranych zajęciach z rówieśnikami na terenie szkoły.

 

Szukaliśmy „w sieci” pokłosia medialnego tego wydarzenia, którego jedyną bohaterką była Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN. Niestety – wyszukiwarka nie znalazła publikacji, relacjonującej ten briefing. Pozostaje nam odesłać naszych Czytelników na stronę MEN. Oto fragmenty zamieszczonego tak komunikatu:

.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek podkreślała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole musi mieć zapewnione wszechstronną pomoc.

 

Żadne dziecko nie będzie pozostawione bez wsparcia. Chcemy jasno powiedzieć rodzicom, że jesteśmy po ich stronie. Będziemy pilnować tego, żeby te rozwiązania, które są wprowadzane były dobrze realizowane w szkołach – powiedziała wiceminister edukacji.

 

Wiceszefowa MEN podkreślała, że nowy system powstał w ścisłych konsultacjach z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.[…]

 

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

 

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości (§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie organizowania kształcenia specjalnego).

 

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami. Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.[…]

 

We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają dodatkowe materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

 

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Cała informacja „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 Zostaw odpowiedź