Na stronie Serwisu Samorządowego PAP zamieszczono dzisiaj (12 kwietnia 2022 r.) informację MEiN: nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy” Oto jego fragment:

 

 

[…] W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące przepisy dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.* Rozporządzenie reguluje m.in. kwestię klasyfikacji rocznej uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych. Zgodnie z nowymi przepisami rada pedagogiczna, będzie mogła zdecydować o odstąpieniu od klasyfikacji, jeśli uczeń nie zna języka polskiego lub znajomość języka jest niewystarczająca do korzystania z nauki, albo zakres realizowanych zajęć uniemożliwia taką klasyfikację.

 

Na mocy znowelizowanych przepisów, uczniowie szkół branżowych uczęszczający do oddziałów przygotowawczych będą mogli „uczęszczać na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”.

 

Zgodnie z rozporządzeniem oddziały w przedszkolach, szkołach oraz klasach integracyjnych i grupach wychowawczych, w których zwiększono liczbę dzieci, będą mogły funkcjonować na tych samych zasadach do ukończenia wychowania przedszkolnego lub edukacji szkolnej przez dzieci będące obywatelami Ukrainy. […]

 

 

Cały tekst „MEiN: nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www. samorzad.pap.pl

 

 

 

*Tekst Rozporządzenia MEiN z 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy –  TUTAJ

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź