Niezastąpiony w czujnym monitorowaniu aktywności legislacyjnej MEiN portal Prawo.pl zamieścił dziś (6 maja 2022 r.) tekst Moniki Sewastianowicz, którego obszerne fragmenty przytaczamy poniżej:

 

 

Nauczyciel dostępny na zawołanie – nowa godzina karciana na konsultacje z rodzicami

 

Resort edukacji chce częściowego powrotu „godzin karcianych” – ma to być obowiązkowa godzina na konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. Zmiana znajdzie się w nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadzającej nowy system awansu zawodowego pedagogów. Ma to – jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki – zwiększyć dostępność nauczyciela w szkole.

 

W związku z potrzebą zagwarantowania uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem, ta część czasu pracy nauczyciela zostanie doprecyzowana poprzez wskazanie, że w jej ramach nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole – wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu Karty Nauczyciela.  [Zobacz TUTAJ] Jego założenia opublikowane zostały właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
 

Jedna godzina tygodniowo

 

Według tych założeń nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze będzie musiał na konsultacje poświęcić jedną godzinę tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym od obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni. W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

 

Nie bardzo rozumiem intencję tej zmianyocenia Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Moim zdaniem jest to kreowanie rzeczywistości i de facto zwiększenie zakresu obowiązków nauczycieli, bo realizują oni inne zadania statutowe. Te czterdzieści godzin pracy nie jest z gumy, więc jeżeli dokłada się jakiś obowiązek, to wypadałoby określić, zamiast czego będzie to realizowane – mówi. Dodaje, że to     i tak dużo skromniejsza skala niż to, co MEiN planował w zeszłym roku. […]

 

Tego, kiedy będzie dostępny nauczyciel, projekt nie precyzuje, choć oczywiście – wbrew nadziejom niektórych rodziców – nie będzie musiał pracować wieczorami. Nacisk resortu edukacji na powrót godzin karcianych jest jednak o tyle zaskakujący, że była to jedna z pierwszych zmian wprowadzonych przez PiS. Do września 2016 r. każdy nauczyciel poza swoim osiemnastogodzinnym pensum miał obowiązek prowadzenia dwóch dodatkowych godzin – były to tzw. godziny karciane. W ramach tych lekcji prowadzono wiele kółek zainteresowań oraz dodatkowych zajęć, np. ze zdolnymi uczniami. […]

 

 

Cały tekstNauczyciel dostępny na zawołanie – nowa godzina karciana na konsultacje z rodzicami”  –  TUTAJ

 

 

Źródło:  www.prawo.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź