Wczoraj (11 września 2023 r.) na stronie MEiN zamieszczono informację o zbliżającej się konferencji online, której tematyka warta jest zainteresowania:

 

 

„Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka” – zapraszamy do udziału w konferencji

 

 […]

 

Podczas wydarzenia wystąpią przedstawiciele MEiN, UNICEF i Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy wprowadzą uczestników w problematykę działań podejmowanych na rzecz wspierania dostępności edukacji dla każdego ucznia. Podczas panelu dyskusyjnego autorzy programów szkoleniowych przedstawią założenia modelu kształcenia Doradców ds. Dostępności Uczenia, na którym opiera się oferowany program doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalistów.

 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane programy, przykładowe interwencje wraz ze wskazaniami do ich stosowania oraz zasady udziału szkół i placówek w projekcie. Omówione zostaną:

 

Program 1. Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Program 2. System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

 

Program 3. Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży oraz oddziaływanie edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów.

 

Program 4. Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.

 

Program 5. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji

 

Konferencja odbędzie się online, a udział w niej jest bezpłatny. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język angielski, polski oraz PJM. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. [TUTAJ] Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2023 r. do godziny 09:00.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów uchodźców z Ukrainy. Cel ten będzie realizowany przez przygotowanie nauczycieli specjalistów do wdrażania w praktyce zawodowej  strategii reagowania na sytuacje problemowe, wynikające ze zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów.

 

Przygotowanie do wdrażania tych interwencji będzie zapewnione poprzez udział w opracowanym we współpracy z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi cyklu szkoleniowym, wspieranym superwizją i konsultacjami ze specjalistami z różnych dziedzin w trakcie trwania całego projektu.

 

 

Więcej informacji o projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich” (Accesssible School for All)  –  TUTAJ

 

 

PROGRAM  KONFERENCJI  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

*Dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM w Poznaniu jest łodzianką, absolwentką  nauczania początkowego  na Uniwersytecie Łódzkim. Była  13 lat nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 111 z oddziałami integracyjnymi, pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, obecnie jest profesorem uczelnianym na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  – w Pracowni Indywidualnych Potrzeb Edukacyjnych – razem z dr hab. Jackiem Pyżalskim. W okresie od 1 września 2012 do kwietnia 2015 była dyrektorką Wydziału Edukacji UM Łodzi – powołaną przez panią Prezydent Miasta  Hannę Zdanowską (PO). W ostatnich latach współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych.

 

 Zostaw odpowiedź