„Portal Samorządowy” zamieścił wczoraj (16 stycznia 22023 r.) informację o rozporządzeniu MEiN, zmieniające przepisy w sprawie wymagań na kierownicze stanowiska w szkołach i innych placówkach  oświatowo-wychowawczych. Ooto obszerny fragment tego tekstu:

 

Nowe wymagania dla dyrektorów szkół. Jest rozporządzenie

 

[…]

 

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

Od teraz osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub innej placówki edukacyjnej musi być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. To oznacza, że musi posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; musi mieć ukończone studia z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

 

Zgodnie z nowelizacją z przepisów teraz stanowisko dyrektora będzie mogła zajmować osoba, która uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Do tej pory zgodnie z przepisami wystarczyło uzyskać pozytywną opinię.

 

Z rozporządzenia wykreślono też przepisy umożliwiające ubieganie się o stanowisko kierownika lub wicedyrektora nauczycieli kontraktowych. Według przepisów przejściowych nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. może zajmować stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły tylko do 31 sierpnia 2027 r.

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

Tekst Rozporządzenia MEiN z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  –TUTAJ

 Zostaw odpowiedź